Freeski

Bruddskader i hånden

I hånden og håndleddet er det to typer brudd som er spesielt vanlige. De skjer gjerne ved at man faller på en utstrakt arm. Det ene bruddet det er snakk om, er et håndleddsbrudd. Det andre er et brudd i håndroten.

Håndleddsbrudd

Håndleddet kan lokaliseres ved å finne de to kulene på hver side nederst på underarmen, og et håndleddsbrudd betyr – ikke overraskende – at det er snakk om et brudd i dette området.

Hva er håndleddet?

Med håndleddet menes overgangen mellom underarmen og hånden. Det kan lokaliseres ved å bøye hånden i en eller annen retning. Det nederste punktet på underarmen som «sitter fast», er håndleddet.

Symptomer og diagnose

Et håndleddsbrudd gir smerter med en gang, og det er vondt og vanskelig å bruke hånden. Bruddet fører til at spolebeinet blir kortere, så man kan se at leddet har en feil vinkel. Som regel er dette nok for å stille en diagnose, men det må tas røntgenbilder for å kartlegge bruddet nærmere.

Hvis bruddet gror i denne posisjonen, vil man miste evnen til å bøye og rotere håndleddet som normalt. Man vil sannsynligvis også utvikle slitasjegikt. Det er derfor veldig viktig at bruddet blir rettet, stabilisert og gipset.

Behandling

Målet med bruddbehandlingen er å gjenopprette en så normal stilling som mulig, altså uten at noe blir kortere eller står i feil vinkel. For å stabilisere bruddet legges en gips fra øvre del av underarmen og ned til håndknokene.

Når bruddet er satt på plass og gipset, skal man kontrollere stillingen med nye røntgenbilder. Hvis disse ser fine ut, skal pasienten henvises til en spesialist som vurderer om det skal opereres. Etter én og to uker tas det nye røntgenbilder for å kontrollere at bruddet holder stillingen inne i gipsen.

Rehabilitering

For å motvirke hevelse i håndleddet er det viktig å holde den gipsede armen høyt de første dagene. Det er også viktig å bøye og strekke i fingrene i gipsperioden. Da unngår man at leddene stivner.

Idrettsutøvere kan som regel gjenoppta alternativ trening en ukes tid etter at gipsen er lagt. Gipsen fjernes etter om lag 5 uker, og da kan man starte gjenopptreningen av bruddstedet. Dette bør skje i samarbeid med en fysioterapeut, og målet er å få tilbake normal bevegelighet, styrke og funksjon.

Prognose

Bruddskader i hånden må tas på alvor for å unngå senere skader. Hvis bruddet er ukomplisert og man får gjenopprettet det tilbake til normalen, vil håndleddet som regel bli smertefritt og velfungerende. Leddet kan likevel være stivt og ømt inntil et år etter skaden.

Kompliserte brudd kan gi feilstillinger og plager.

Brudd i håndroten

Brudd i håndroten oppstår gjerne på samme måte som håndleddsbrudd, altså at man faller og tar seg for med strak arm –  som regel med hånden rotert utover. Siden brudd i håndroten ikke gir synlig feilstilling, er det slett ikke uvanlig at riktig diagnose ikke blir stilt med en gang.

Symptomer og tegn

Skaden gir umiddelbart smerter, og det er vanskelig å bruke hånden. Det kjennes ømt å trykke på den såkalte snusdåsen, altså det litt myke området mellom mellomhåndsbena til tommelen og pekefingeren. Ved mistanke om brudd i håndroten, bør man ta kontakt med legevakt med en gang.

Snusdåsen

«Snusdåsen», som ofte kalles tabatière, etter den franske betegnelsen, er området på den avlange gropen på siden av håndens overflate, på samme side som tommelen. Hvis du holder hånden rett med fingrene sammen og beveger tommelen inn og ut, vil du se at snusdåsen beveger seg.

Man vil ofte ikke kunne se skaden ved en røntgenundersøkelse de første dagene. Det er derfor vanlig å gipse hånden og gjenta undersøkelsen, og eventuelt supplere med MR- eller CT-bilder etter 10 til 15 dager.

Behandling

Hvis bruddet ikke er ute av stilling, kan det behandles med gips. Det legges da en gips som går opp til albuen, og som låser tommelen ut til det ytterste tommelleddet. Normalt skal gipsen sitte på i minst 12 uker, noen ganger lenger. Man tar røntgenbilder for å avgjøre om bruddet er helt grodd.
For å oppnå normal bevegelighet, styrke og funksjon bør man planlegge opptreningen i samarbeid med en fysioterapeut. Opptreningen kan starte når gipsen er tatt av.

Prognose

Aktive idrettsutøvere med brudd i håndroten kan komme raskere tilbake i full trening hvis de opereres.

Hånd