Hånd

Bennets fraktur

Bennets fraktur er betegnelsen på et brudd i tommelen.

Bennets fraktur er et brudd på mellomhåndsbenet i tommelen. Ofte skjer det en forskyvning ved bruddstedet, slik at mellomhåndsbenet dras ut av posisjon. Slike forskyvninger kommer ofte av et støt mot en tommel som er lett bøyd, for eksempel ved et slag med knyttet neve.

Symptomer

Smerte, hevelse og ømhet rundt tommelen ned mot håndleddet, samt nedsatt evne til å bevege tommelen. 

Diagnose

En røntgenundersøkelse kan bekrefte en mistanke om brudd. I noen tilfeller kan man gjennomføre en CT-undersøkelse for å se hvor mye leddet har beveget seg.

Behandling

Bruddet behandles med operasjon, etterfulgt av gipsing og deretter gradvis opptrening.

Prognose

Gips og pinner fra operasjonen fjernes etter 5 uker, og utøveren kan deretter begynne med gradvis opptrening av hånden. Totalt vil det ta cirka 3 måneder før man kan begynne med boksing igjen etter skaden.

Hånd