Hånd

Ringbåndskader

Ringbåndskader er den vanligste fingerskaden hos klatrere. Ringbåndet forsterker bøyesenene på innsiden av fingrene. Funksjonen er å holde senene på plass inntil skjelettet, på samme måte som ringene på en fiskestang.

Årsaker

Ringbåndskader oppstår oftest akutt, gjennom en kombinasjon av krimpegrepet (se bildet) og en plutselig vektøkning (oftest ved at en utøver mister fotfestet under klatring). Ringbåndet har imidlertid ofte vært utsatt for slitasje i forkant av en akutt skade, noe som kan ha svekket båndet og dermed økt risikoen for at det ryker helt.

Bildet illustrerer krimpegrepet.

Symptomer

Symptomene på en ringbåndskade er smerter, ømhet og hevelse på bøyesiden av fingeren.

Diagnose

Diagnosen stilles på bakgrunn av skadehistorie og klinisk undersøkelse. Utøveren får smerter ved trykk på ringbåndet, spesielt hvis utøveren samtidig bøyer fingeren. I alvorlige tilfeller, hvor flere ringbånd skades samtidig, kan bøyesenen kjennes som en kraftig streng (buestreng) under huden. Ultralydsundersøkelse bør benyttes for å vurdere skadens alvorlighetsgrad. Dette har betydning for når utøveren kan gjenoppta trening.

Behandling

Hvis kun ett ringbånd er skadet eller avrevet, behandles skaden uten operasjon. Dette innebærer avlastning med tape eller skinne i to uker, og deretter en opptrening av bøyemuskulaturen og gradvis øke belastningen mot idrettsspesifikk trening. Det anbefales å benytte en beskyttende tape på fingeren under opptreningen og når idretten gjenopptas. Hvis flere ringbånd er avrevet, bør utøveren opereres.

Prognose

Prognosen etter en ringbåndsskade er god, men det kan ta noe tid. Etter avrivning av et ringbånd kan utøveren forvente å bli like sterk og nå samme klatrenivå som før ett år etter skaden.

Hånd