Hånd

Akuttskadebehandling av håndskader

På denne siden kan du lese om hvordan man bør gå frem i den akutte fasen når noen har skadet hånden.

All akuttskadebehandling skjer etter de såkalte PRICE-prinsippene. Målet med denne behandlingen er å

  • Redusere smerter
  • Begrense indre blødninger
  • Legge grunnlaget for en god rehabilitering

PRICE er et engelsk akronym som står for protection, rest, ice, compression og elevation. Dette er prinsipper som står sentralt i all behandling av akutte skader. Skadestedet skal ha beskyttelse, hvile, nedkjøling og komprimering – og det skal holdes over hjertehøyde. 

Grunnprinsipper

PRICE er grunnleggende prinsipper som gjelder rask behandling av skader, men de må tilpasses skadested og skadetype, og de må brukes med sunn fornuft.

Selv om dette er allmenne prinsipper som gjelder alle akutte skader, må de tilpasses ut fra skadested og omfang. Hvis det er snakk om alvorlige skader (brudd, kutt, avrevne sener etc.), er det dessuten viktig å kontakte legevakt eller medisinsk personell så snart som mulig. 

Protection – å beskytte skadestedet

Beskyttelse handler i denne sammenhengen om å ta spilleren ut av aktivitet for å beskytte mot ytterligere skade. Dette er spesielt viktig i de 48 første timene etter at skaden inntraff. Årsaken er at det fortsatt kan være indre blødninger i skadestedet.

Rest – å hvile skadestedet

Utøveren skal ikke fortsette med aktivitet etter en skade. All belastning bør unngås det første døgnet. 

Ice – nedkjøling av skadestedet

Hovedpoenget med isbehandling er å lindre smerte, og skadestedet bør kjøles ned jo før, jo heller. 20 minutter med is annenhver time i et døgn eller to har god effekt.

Det finnes mange kommersielle isprodukter, men det beste vil ofte være en plastpose med en blanding av knust is og vann. Legg et fuktig håndkle mellom isen og huden.

Compression – kompresjon og bandasjering

Det viktigste tiltaket etter en skade, er å legge på kompresjon. Ved en fingerskade kan en ispose fungere godt som kompresjon i tillegg til isens smertelindrende effekt. Kompresjonen gjør at de indre blødningene minimeres og det blir lite hevelse.

Kompresjon med elastisk tape er fint, da en elastisk bandasje ofte blir for stor for en fingerskade. Husk at vanlig sportstape ikke kan legges som kompresjon, dette fordi den er uelastisk, og ved hevelse av fingeren vil den ikke utvide seg, noe en elastisk tape/bandasje vil gjøre.

Elevation – å holde skadestedet høyt

Hevelsen begrenses ytterligere ved å holde hånden høyt, og det blir best effekt hvis den holdes over hjertehøyde. Dette er spesielt viktig de første timene, men det er best å ha den høyt så mye som mulig det første døgnet. Husk at kompresjonen skal beholdes døgnet rundt for å holde blødningen (hevelsen) så liten som mulig.

Hånd