E-læringskurs - Idrett uten skader

E-læringskurset, Idrett uten skader, er særlig tilpasset barne- og ungdomstreneren og passer for alle idretter. Dette kurset er også en del av trener 1 utdanningen i veldig mange idretter. Kurset er gratis og tar omtrent to timer å gjennomføre.

Idrett uten skader

Dette kurset har fokus på skadeforebygging og trenerens rolle i å gjennomføre skadefri idrettsaktivitet. Kurset gir kunnskap om de mest hyppige idrettsskadene du vil treffe på i arbeid med barn og ungdom, om hvordan disse skadene kan forebygges, samt hva du må kunne om skaden først har skjedd. 

Logg deg inn med Minidrett eller opprett en Minidrett-profil for å ta kurset. 

E-læringskurs knyttet til Trener 1 utdanningen

Det finnes følgende e-læringer knyttet til Trenerløypa: Trenerrollen, Barneidrettens verdigrunnlag, Idrett uten skader, Aldersrelatert trening 1 og 2, og Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse (kurs.idrett.no).

Sunn idretts visjon er å skape en sunnere idrett. Som et ledd i å nå dette så har sunn idrett laget følgende e-læringsmoduler: Idrettsernæring modul 1 og 2, Spiseforstyrrelser (kurs.idrett.no).

Som et hjelpemiddel for å lære seg det viktigste om antidoping så har Antidoping Norge laget e-læringsmodulen Ren Utøver (renutover.no).

 

Ta idrett uten skader kurset her