Hvem jobber med SKADEFRI?

...

SKADEFRI samarbeider tett med både breddeidrettsmiljøer, toppidrettsutøvere og forskningsmiljøer fra hele verden. Høsten 2019 ble fire personer ansatt i et eget Skadefri-team. Teamet jobber med formidling av dokumentasjon fra forskning på idrettsskader verden rundt, -og å sette denne kunnskapen ut i praksis. Dette gjøres både gjennom digitale verktøy, trenerutdanning, undervisningsopplegg for toppidrettsskoler og ved å arrangere klubbkvelder for klubber og idrettslag i hele landet.

Skadefri-teamet består av:

Christine Holm Moseid, PhD, Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, idrettslege NIMF og forsker ved Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøyskole. christinem@nih.no

Ingrid Eir Thorp Eythorsdottir MSc fysisk prestasjonsevne og rådgiver for Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole. Jobber også som fagkonsulent på Olympiatoppen. ieeythorsd@nih.no

Erling Hisdal MSc fysisk aktivtet og helse og rådgiver ved Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole. Jobber også som internajonal dopingkontrollør. erlingh@nih.no

Emilie Bratt Jakhelln, MSc idrettspsykologi og coaching, videreutanning innen design og kommunikasjon i digitale medier og rådgiver ved Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole. emiliebj@nih.no

Hege Heiestad, Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF, MSc idrettsfysioterapi og PhD kandidat ved Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole hegeh@nih.no.

...og ledes av:

Grethe Myklebust, Spesialist i Idrettsfysioterapi MNFF, Professor ved Norges idrettshøgskole og forsker ved Senter for idrettsskadeforskning

Roald Bahr, Idrettslege NIMF, Professor i idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole og leder for Senter for idrettsskadeforskning