Hånd

Bokserknoke (boxer's knuckle)

Bokserknoke (boxer’s knuckle) oppstår som regel ved at knokene får slag fra en knyttet neve. Skaden kan oppstå av ett direkte og hardt slag, eller av flere gjentagende slag. Peke- og langfingeren er mest utsatt.

Skaden skjer gjerne ved at sidebåndene som ligger på hver side av strekkesenene til fingermusklene, ryker delvis eller helt.

Disse sidebåndene er med på å holde de såkalte strekkesenene på plass over knokene, og de gjør at senene blir mer stabile når man bøyer og strekker fingrene.

I noen tilfeller kan man også se skader på leddkapselen og leddbrusken innerst ved knokene.

Det er viktig at bokserknoke blir oppdaget og behandlet tidlig, slik at leddene ikke blir ytterligere skadet.

Symptomer

Typiske symptomer er smerter, hevelse rundt grunnleddet på fingeren (leddet mellom knoken og fingeren). Nedsatt evne til å strekke fingrene. Ofte kan man både se og kjenne at strekkesenen er ute av ledd eller har glidd ut til siden.

Diagnose

Diagnosen stilles som regel ved en klinisk undersøkelse, og det er oftest ikke nødvendig med røntgen. MR-bilder og ultralyd kan være med på å si noe om hvor alvorlig skaden er.

Behandling

Mindre skader på leddkapselen i knokene behandles både med og uten operasjon, avhengig av alvorlighetsgraden. For aktive boksere anbefales som regel alltid operasjon, etterfulgt av cirka seks uker med gips.

Prognose

Når hånden og fingrene er smertefrie og har full bevegelighet og gripestyrke, kan man gjenoppta slagtreningen. Det tar i gjennomsnitt 8–12 uker før man er tilbake til idrett etter operasjon.

Hånd