Albue

Golfalbue

At golfspillere er utsatt for golfalbue, er nok ingen overraskelse. Men skaden er utbredt også hos andre idrettsutøvere, blant annet tennisspillere, turnere og klatrere.

En golfalbue er en belastningsskade som kan oppstå etter mye bruk av muskulaturen som bøyer albueleddet.

Risikofaktorer

For idrettsutøveren er endringer i treningsplan, teknikkforandringer, totalbelastning i dagliglivet og dårlig tilpasset treningsutstyr regnet som risikofaktorer som kan bidra til utvikling av tilstanden.

Symptomer og tegn

Smerten er lokalisert på innsiden av albuen. Muskulaturen rundt albuen går over til håndleddet, så aktiviteter som innebærer gjentatte fleksjonsbevegelser (bøy) av håndleddet kan virke smerteprovoserende. En golfalbue kan oppstå når treningsmengden økes mye over kort tid. Hendelsen kan virke akutt, men er gjerne et resultat av en mer langvarig prosess. 

Diagnose

Diagnoses stilles av lege eller fysioterapeut etter en klinisk undersøkelse. 

Senesmerter

Golfalbue kalles på fagspråket medial epikondyalgi og betyr egentlig "senesmerter på innsiden av albuen".

Behandling

Den viktigste behandlingen er aktivitets-styring, som betyr at aktiviteter som forverrer plagene bør begrenses eller unngås en kort periode. Det anbefales å gjøre dette i dialog med trener og fysioterapeut.

Teknikk bør kartlegges for å se om man kan minske belastningen ved å utføre bevegelsene annerledes. Et viktig aspekt ved rehabiliteringen er å gå gradvis tilbake til idrettsspesifikke aktiviteter. En god dialog mellom trener og fysioterapeut er å anbefale.

Passive behandlingsteknikker som is og massasje, kan virke smertelindrende i et kort perpektiv, men bør kun brukes i tillegg til andre behandlingstiltak som nevnt over.

Unngå tøying av muskulaturen. Det kan irritere senene ytterligere.

Viktig med belastning

For å bli bra, er det viktig å finne riktig treningsbelastning. Hvis man ikke bruker armen i det hele tatt, reduseres tåleevnen til senen ytterligere.

Prognose

Kommer du tidlig i gang med behandling, kan du bli helt bra igjen og sjansen til å returnere til aktivitetsnivået du hadde før skaden er god.

Albue