Albue

Albuen ut av ledd

Denne skaden forekommer relativt sjelden, men må tas på alvor.

Nest etter skulderen er albuen det leddet som oftest går ut av ledd. Dette kan skje helt eller delvis, og skjer vanligvis ved fall på nesten strak arm, med en påfølgende vridning. Det skal stor kraft til, og derfor forekommer det ofte tilleggsskader, for eksempel ett eller flere brudd.

Risikofaktorer

Har man vært skadet tidligere, øker risikoen for at man skader seg igjen. Noe annet som øker risikoen, er såkalt hypermobile ledd, altså at leddene har unormalt stort bevegelsesutslag. Slappe leddbånd øker også risikoen for a albuen går ut av ledd. God fallteknikk og velutviklet muskulatur vil redusere risikoen.

Symptomer og tegn

Feilstilling, smerte, hevelse og misfarging som følge av blødning er typiske tegn. Den skadde vil ha vanskeligheter med å bevege armen og kommer gjerne «bærende» med armen i delvis utstrakt stilling. Noen kan oppleve nummenhet, prikking og stikking. Det kan være tegn på nerveskade, eller at blodtilførselen til området er stoppet.  

Diagnose

Diagnosen stilles ved en undersøkelse hos legen. Røntgenbilder brukes for å utelukke brudd. Disse bildene tas som regel før og alltid etter at leddet er satt på plass. Blodsirkulasjonen og nervefunksjonen undersøkes også, både før og etter at albuen er tilbake på plass. Om man mistenker at det kan være skade på blodårer eller nerver, er det viktig å få behandling raskt. I tilfeller hvor albuen går delvis ut av ledd, kan den komme på plass igjen uten at den skadde har forstått hva som har skjedd.

Akutt behandling

Målet med behandlingen er å gjenvinne full funksjon i albuen. Albuen skal reponeres, altså ordnes tilbake på plass, så fort som mulig. Jo lenger skaden forblir ubehandlet, desto større er sannsynligheten for varige men.

Det er lettere å få albuen på plass hvis det gjøres før smertene bli for intense og muskelstramningene kommer (det vil si innen 20–30 minutter). Røntgen- og evt. CT-bilder tas for å kartlegge brudd og for å vurdere behovet for operasjon. Albuer som ikke lar seg sette på plass med enkle grep, blir også vurdert operert. De aller fleste albuer som går ut av ledd, behandles best uten operasjon.

Rehabilitering

Hvis albuen har kommet på plass og det ikke er vesentlige tilleggsskader, er det viktig med rask mobilisering, dvs. så snart smertene tillater det. Det må tas hensyn til evt. risiko for at albuen kan gli ut av stilling på nytt. Det er viktig at håndleddet og skulderen også beveges. Ved skuldersmerter kan det være aktuelt med henvisning til fysioterapeut. I den første tiden kan det være lurt å avlaste albuen med en slynge som går rundt håndleddet og nakken. Da kan man bøye albuen tidlig, men unngå for å strekke for mye.

Før man går tilbake til idrett, bør man ha oppnådd det samme bevegelsesutslaget som før skaden. Albuen skal være stabil og smertefri ved stabilitetstesting. Maksimal styrketrening skal kunne utføres smertefritt.  Returnerer man for tidlig til idrett, er det større sjanse for kroniske plager. I de fleste tilfeller anbefales en rehabiliteringsperiode på 3-6 måneder avhengig av skadeomfanget og kravet til belastning. Hvis det er problemer i forbindelse md opptreningen, eller man stadig opplever at albuen glipper ut av ledd helt eller delvis, kan det være aktuelt å operere.

 

Albue