Albue

Overarmsbrudd

De aller fleste overarmsbrudd skjer etter et fall eller en direkte skade, slik som slag mot armen eller skulderen.

Overarmsbrudd oppstår gjerne ved at man faller på albuen eller en utstrakt hånd, eller at man får et slag mot overarmen.

Symptomer og tegn

Mange får intense smerter som forverres ved bevegelse av armen. Det er heller ikke uvanlig med hevelse rundt skadestedet og fargeforandringer i huden. I noen tilfeller kan armen se annerledes ut fordi benet er ute av posisjon etter bruddet. I sjeldne tilfeller kan også benet gjennombore huden.

Diagnose

En lege vil kunne bekrefte bruddet ved bruk av røntgenbilder.

Behandling

Man bør oppsøke legevakt umiddelbart. Her vil man få den hjelpen man trenger. Man kan få gips, støtteskinne eller armen i fatle, alt avhengig av hvor i overarmen bruddet har oppstått. Alle tiltakene skal bidra til at benet gror riktig.

Hvis bruddet sitter høyt opp mot skulderleddet, lar det seg sjelden gipse. Da anbefales fatle for å avlaste skulderen mens bruddet gror. Om bruddet ikke lar seg gro i en korrekt stilling, kan det hende det er nødvendig med operasjon.

Tilbake til idrett

  • Det tar vanligvis 6-8 uker før et brudd er grodd. I mellomtiden bør man komme i gang med et rehabiliteringsprogram for å
  • gjenvinne tapt styrke og kontroll
  • redusere stivheten I overarm og skulderen

Her vil en erfaren fysioterapeut være til hjelp. Flere av øvelsene i vårt forebyggende skulderprogram kan også være nyttige i rehabiliteringsprosessen etter et overarmsbrudd. Se lenke til programmet nederst på siden.

Sannsynligheten for å bli helt frisk etter denne skaden er svært høy.

Albue