Amerikansk Fotball

Skulder ut av ledd

Skulderen kan gå ut av ledd i flere retninger, men i 95 % av tilfellene skjer det fremover.

På fagspråket kalles en skulder ute av ledd skulderluksasjon. Skulderluksasjoner skjer oftest i forbindelse med idrett. Den vanligste årsaken er fall på utstrakt arm, eller at armen utsettes for et støt når den er vendt utover og oppover (i en såkalt utad-rotasjon av en abdusert arm). Et eksempel på dette kan være en håndballspiller som blir hektet i skuddøyeblikket.

Skulderen går svært sjelden ut av ledd bakover. Når skulderen går ut av ledd fremover, er det hovedsakelig fordi muskulaturen ikke greier å holde skulderkulen på plass ved for stor belastning. Når dette skjer, oppstår det gjerne skader på leddkapsel (labrum, en bruskkant i skulderen som er med å stabilisere skulderleddet) og leddbånd. Det kan også oppstå mindre bruddskader på selve skulderkulen.

Gjentagelsesfare

Har man hatt skulderen ute av ledd én gang, er risikoen høy for at det vil skje igjen.

Symptomer og tegn

Når skulderen er ute av ledd, vil den skadde gjerne holde armen inntil seg i en spesiell stilling: albuen tett inntil kroppen og med hånden over magen. Den skadde har også ofte intense smerter og vanskelig for å bevege armen.

Akutt behandling 

Pasienter som får skulderen ut av ledd for første gang, skal transporteres til sykehus for undersøkelse hos lege hvis det er mulig. Røntgenbilder vil kunne bekrefte diagnosen og fortelle i hvilken stilling skulderkulen ligger. Bildene vil også vise eventuelle bruddskader, noe som ikke er uvanlig blant eldre.

Målet med behandlingen er å få skulderen tilbake på riktig plass i leddet (reponering), samt å unngå komplikasjoner. Skulderen bør reponeres så fort som mulig etter skaden oppstår. 

En skulderluksasjon som forblir ubehandlet over lengre tid, har større sannsynlighet for negative ettervirkninger. Muskelspenningene er mindre hvis reponeringen skjer tidlig, og det vil derfor være lettere å få skulderen tilbake på plass.

De som har fått skulderen ut av ledd flere ganger, eller som har lang vei til medisinsk behandling, vil kunne ha nytte av å få skulderen tilbake på plass på egen hånd (selvreponering). Et eksempel på dette gjøres ved at man holder hendene rundt kneet (a) og strekker hoften mens man lener seg bakover (b). Senere røntgenbilder vil kunne si om selvreponeringen var vellykket.

Rehabilitering

Når skulderen har kommet på plass, er det viktig å holde armen i ro (immobiliseringsperiode), vanligvis i tre til fire dager. I denne perioden kan det være lurt å ha armen i fatle eller slynge. Nyere dokumentasjon viser at de som følger denne anbefalingen, reduserer risikoen for ny luksasjon med 35 %. Etter immobiliseringsperioden er det anbefalt med øvelser for kontrollert bevegelighet av skulderbladet, muskelbalanse og styrke.

Før man vender tilbake til idrett, må man ha oppnådd det samme bevegelsesutslaget og den samme styrken i den skadde skulderen som i den friske. Returnerer man til idrett for tidlig, er det større sjanse for tilbakefall. I de fleste tilfeller anbefales en rehabiliteringsperiode på minst tre måneder. Hvis man responderer dårlig på konservativ behandling (behandling uten operasjon), eller stadig opplever at skulderen går ut av ledd, kan det være aktuelt å operere.

Ustabilitet i skulder etter tidligere skade

Har man fått skulderen ut av ledd en gang, er det større sjanse for at det skjer igjen. I de mest ekstreme tilfellene kan det skje flere ganger om dagen, andre opplever det langt sjeldnere. Hvis skulderen gjentatte ganger går ut av ledd, kan det være aktuelt å operere.

Skulder