Skulder

Akuttskadebehandling av skulderskader

På denne siden kan du lese om hvordan man bør gå frem i den akutte fasen når noen har skadet skulderen.

All akuttskadebehandling skjer etter de såkalte PRICE-prinsippene. Målet med denne behandlingen er å

  • Redusere smerter
  • Begrense indre blødninger
  • Legge grunnlaget for en god rehabilitering

PRICE er et engelsk akronym som står for protection, rest, ice, compression og elevation. Dette er prinsipper som står sentralt i all behandling av akutte skader. Skadestedet skal ha beskyttelse, hvile, nedkjøling og komprimering – og det skal holdes over hjertehøyde.

Grunnprinsipper

PRICE er grunnleggende prinsipper som gjelder rask behandling av skader, men de må tilpasses skadested og skadetype, og de må brukes med sunn fornuft.

Selv om dette er allmenne prinsipper som gjelder alle akutte skader, må de tilpasses ut fra skadested og omfang. Hvis det er snakk om alvorlige skader (brudd, avrevne sener etc.), er det dessuten viktig å kontakte legevakt eller medisinsk personell så snart som mulig. 

Protection – å beskytte skadestedet

Beskyttelse handler i denne sammenhengen om å ta spilleren ut av aktivitet for å beskytte mot ytterligere skade. Dette er spesielt viktig i de 48 første timene etter at skaden inntraff. Årsaken er at det fortsatt kan være indre blødninger i skadestedet. Det vil ofte være lurt å legge armen i fatle for å holde den i ro. Ideelt bør man derfor alltid ha et fatle i førstehjelpsskrinet. Hvis man ikke har det for hånden, kan det fungere med et skjerf eller et håndkle.

Rest – å hvile skadestedet

Spilleren skal ikke fortsette med aktivitet etter en skade. All belastning bør unngås det første døgnet.

Ice – nedkjøling av skadestedet

Hovedpoenget med isbehandling er å lindre smerte, og skadestedet bør kjøles ned jo før, jo heller. 20 minutter med is annenhver time i et døgn eller to har god effekt.

Det finnes mange kommersielle isprodukter, men det beste vil ofte være en plastpose med en blanding av knust is og vann. Legg et fuktig håndkle mellom isen og huden.

Compression – kompresjon og bandasjering

Dette punktet gjelder ikke for skulderskader, fordi det ikke er mulig å legge trykkbandasje på skulderen som begrenser hevelse. 

Elevation – å holde skadestedet høyt

Ettersom skulderen sitter over hjertehøyde på kroppen, så begrenses ikke hevelsen ytterligere ved å holde armen høyt. 

Skulder