Skulder

Kragebensbrudd

Brudd på kragebeinet (clavikula) er svært vanlig hos barn og unge som faller på skulderen eller på utstrakt arm. Skaden kan også være et resultat av direkte støt mot kragebenet.

Kragebensbrudd skjer spesielt ofte i kontaktidretter og sykling. Når kragebenet (clavicula) brytes, kan man ofte se at benet er i feilstilling og at skadestedet er hovent. Bruddet skjer i 80 % av tilfellene midt på kragebenet, og brudd i endene er uvanlig. Hvis du mistenker at kragebenet er brukket, må du undersøkes av lege. Røntgenbilder er den vanligste måten å konstatere brudd på.

Behandling

Førstehjelp

Hold skadestedet i ro. Som avlastning bør du også få bundet opp armen (i et fatle) slik at skulderen belastes så lite som mulig. Ta kontakt med medisinsk personell og få bruddet undersøkt.

Hold skadestedet i ro. Som avlastning bør du også få bundet opp armen (i et fatle) slik at skulderen belastes så lite som mulig. Ta kontakt med medisinsk personell og få bruddet undersøkt.
Fatle

Operasjon eller ikke?

Kragebensbrudd behandles på to måter: konservativt (uten operasjon) eller med kirurgi (operasjon). Ved operasjon bruker man en metallpinne og en plate for å stabilisere bruddet. Dette kan fjernes etter at bruddet er grodd, men det hender også at man lar det bli værende.

Det er gjerne få komplikasjoner etter behandling av kragebensbrudd, og det gjelder både konservativ behandling og kirurgisk behandling. På lengre sikt er resultatene som regel svært gode. Bruddets posisjon kan påvirke avgjørelsen om hvorvidt det skal opereres, men den viktigste faktoren er hvor raskt utøveren ønsker å returnere til idrett.

I profesjonell sykling, for eksempel, er operasjon standardbehandling. Da kan syklisten begynne med innendørssykling i løpet av to uker.

Returnering til idrett

Studier viser at idrettsutøvere som opererer et kragebensbrudd i gjennomsnitt kan returnere til full deltagelse i idretten etter 9 uker. Ved konservativ behandling er tallet 15 uker. Det må understrekes at det er en stor individuell variasjon i disse tallene, og at noen faktisk kan gjenoppta full deltagelse i idrett etter 3–4 uker.

For utøvere som ikke er på toppidrettsnivå, er konservativ behandling ofte å foretrekke, da kirurgisk behandling ikke gir noen fordeler på lang sikt. Det innebærer dessuten en litt større risiko for komplikasjoner. Avgjørelsen skal likevel tas på individ nivå.

Bruddet gror vanligvis med en synlig kul. Kulen er helt uproblematisk, og den påvirker ikke funksjonen når skaden er leget. Hos barn vil kulen dessuten bli vesentlig mindre etter hvert som barnet vokser.

Rehabilitering

Personer med kragebensbrudd kan begynne å bruke armen med en gang smertene tillater det. Deretter bør de komme i gang med et rehabiliteringsprogram hvor målet er å

  • Gjenvinne tapt styrke og kontroll
  • Redusere stivheten, spesielt i skulderleddet

Flere av øvelsene i vårt forebyggende skulderprogram kan også være nyttige i rehabiliteringsprosessen etter et kragebensbrudd. Se lenke til programmet nederst på siden.

Sannsynligheten for å bli helt frisk etter kragebeinsbrudd er svært høy.

Skulder