Skulder

Kastskulder

Som navnet antyder er kastskulder vanlig i idretter som involverer kasting, men også i svømming og andre øvelser der skulderen belastes over tid. Det er ikke snakk om en akutt skade, men som oftest et resultat av belastning over tid.

En predisponerende faktor er økt utadrotasjon og redusert innadrotasjon i skulderen. Det observerer man ofte blant utøvere i idretter som krever spesielt store bevegelser i skulderleddet. Eksempler er kastebevegelser og svømmetak.

Det som skjer når man utvikler en kastskulder, er at belastningen overstiger tåleevnen slik at fremre delen av skulderens leddkapsel gradvis tøyes og strekkes. Skulderen kan derfor føles ustabil, og det kan oppstå skader på rotatormansjetten (rotator cuff).

I utgangspunktet kan rotatormansjetten kompensere for dette gjennom å øke sin muskelaktivitet. Fortsatt aktivitet kan resultere i uttretting av rotatormansjetten, noe som gjør det vanskelig å opprettholde normal mekanikk i skulderen. En kastskulder øker derfor sannsynligheten for å få andre belastningsskader, slik som skader på labrum og rotatormansjetten.

Behandling

Den viktigste behandlingen er et langsiktig, målrettet rehabiliteringsprogram. Utøveren bør tas ut av aktiviteten eller idretten som forårsaket tilstanden. Et standardisert rehabiliteringsprogram tar minst 12 uker. Det er viktig med god kommunikasjon mellom behandler, utøver og trener fordi en standard rehabilitering før retur til idrett kan ta så lang tid som tre-seks måneder. Behandlingen bør koordineres med noen som har spesialisert seg på denne typen skader og behandling.

Rehabiliteringsprogrammet har som mål å

  • Gjenvinne full bevegelighet i skulder
  • Styrke rotatormansjettmuskulaturen
  • Gjenopprette rytmen mellom skulderbladet og overarmen

Hvis symptomene fortsatt er der til tross for et godt koordinert rehabiliteringsprogram kan operasjon være aktuelt. Da vil selve opptreningen følge de samme prinsippene som de som er nevnt over. Rehabilitering etter operasjon tar cirka 12 måneder.

Skulder