Freeski

Forstuing av håndledd

Det er fort gjort å få et forstuet håndledd. Trøsten er at det er svært god prognose å bli helt bra igjen.

Forstuing er et begrep man bruker når den skadde har relativt svake symptomer og røntgenbilder ikke viser skader på skjelettet.

En håndleddsforstuing kan skyldes et fall på utstrakt hånd, et direkte slag mot håndleddet eller en vridning av håndleddet samtidig som det bøyes eller strekkes.

Vanligvis oppstår det skade på bløtvev (muskler, fett, blodkar) eller leddkapselen som bidrar til å holde leddet på plass. Det oppstår gjerne hevelse og smerte akutt, men vanligvis pleier dette å gå over i løpet av noen dager.

Symptomer og tegn

Et forstuet håndledd innebærer gjerne varierende grad av smerte, ømhet, hevelse og nedsatt bevegelighet.

Diagnose

Hvis hevelsen, smerten og stivheten gir seg etter noen dager, er det ikke nødvendig å oppsøke legevakt. Hvis det derimot er tegn til misfarging, kraftig hevelse, synlig feilstilling (at leddet sitter «skjevt»), eller om håndleddet kjennes ustabilt, bør man oppsøke legevakt for å få gjort en røntgenundersøkelse.

Behandling

Rett etter at skaden har skjedd, bør man behandles etter PRICE-prinsippet. Se lenke til akuttskadebehandling hånd. Det anbefales å holde skadestedet i ro noen dager.

Treningen bør gjenopptas gradvis, og det kan være lurt å teipe eller bruke en støtteskinne når man returnerer til idrettsaktiviteter.

Prognose

Prognosene ved en enkel forstuing er gode. Hvis andre skader er utelukket, kan man begynne med idrett igjen i løpet av 1 til 2 uker.

Hånd