Roing

De vanligste skadene i roing

Roing er en skånsom sport med relativt få skader. De fleste skadene kommer som følge av overbelastning.

I løpet av et år får omtrent 30–50 % av roere smerter i korsryggen, og smertene kommer ofte i forbindelse med trening. For aktive roere er tiden rett før sesongstart ser ut til å være ekstra risikabel.

Ryggsmerter er vanlig hos befolkningen generelt, og kan ha mange og sammensatte årsaker. Men roere ser likevel ut til å være spesielt utsatt. God teknikk er avgjørende for å forebygge disse.

Det er flere faktorer som øker sannsynligheten for å for ryggsmerter:

  • Tidligere episoder med ryggsmerter
  • Trening på romaskin, spesielt hvis treningen har varighet på mer enn 30 minutter. Dette har sammenheng med at sittestillingen på en romaskin er mer belastende en sittestillingen i en båt.
  • Sannsynligheten for smerter øker ved antall treningstimer per uke
  • Posisjonering av bekkenet i robåten har mye å si for utviklingen av smerter.

For å unngå plager bør treneren analysere roerens teknikk, både i båt og på romaskin. Riktig teknikk er avgjørende for å forebygge skader.

En annen skade som roere er utsatt for er tretthetsbrudd i ribbein.