Paraidrett

Kjenner du de vanligste skadene i paraidrett?

Parautøvere er særlig utsatt for belastningsskader i overkroppen. I tillegg er smerter i nakken og ryggen vanlig.

Se video

I videoen over får du et 15 min sammendrag av de helseproblemene som er hyppigst og skaper mest belastning for parautøvere (10 års data fra norske para eliteutøvere). 

Når vi her utelukkende ser på skadeproblematikk, så er overkroppen ofte i fokus. Overkroppen må stå for all fremdriften ved en funksjonsnedsettelse i bena. Dette gir en høy belastning på skuldre og albuer, som kan føre til belastningsskader. I tillegg vil idrettens krav avgjøre hvilke kroppsdeler som er mest utsatt for skader. 

De vanligste skadene er: 

  • Skuldersmerter
  • Albuesmerter
  • Nakkesmerter
  • Ryggsmerter 

Skuldersmerter kan for eksempel være smerter i senene i rotatorcuffen eller en kastskulder. Albuesmerter kan skyldes golfalbue, tennisalbue eller smerter bak albuen (ved triceps sitt feste) etter mye pigging. 

Paraidrett