Paraidrett

Førstehjelp ved akutte skader i paraidrett

Følg rådene under for å redusere smerter, begrense indre blødninger og legge grunnlaget for en god rehabilitering. Det er viktig å handle raskt.

PRICE

... er et engelsk akronym som står for protection, rest, ice, compression og elevation. Dette er prinsipper som står sentralt i all behandling av akutte skader. Skadestedet skal ha beskyttelse, hvile, nedkjøling og komprimering – og det skal holdes over hjertehøyde.

Skulder ut av ledd

Hvis en utøver faller på utstrakt arm, kan skulderen gå ut av ledd. Det er svært smertefullt. Hvis det er helsepersonell tilstede kan en få skulderen satt på plass. Hvis en ikke lykkes må utøveren kjøres til legevakt øyeblikkelig. 

Hodeskade

Det er viktig at trenere og støtteapparat kjenner til og kan håndtere et spekter av hodeskader, som kan være alt fra lettere hjernerystelser til fatale hjernetraumer. Hvis en utøver slår hodet, blir svimmel og/eller mister bevissthet et øyeblikk, dra rett til legevakt for undersøkelse og oppfølging. Det kan være en hjernerystelse og det skal behandles ved legevakt/sykehus.  Ring 113. Hold utøveren varm. Les mer om behandling av hjernerystelse her.

Nakkeskader

Alvorlige, akutte nakkeskader er ikke vanlig ishockey, men kan forekomme som følge av høy fart, store krefter og taklinger. For å unngå forverring av skaden må utøveren flyttes på riktig måte. Ring 113Hold utøveren varm. Les mer om behandling av akutte nakkeskader her. 

Fortuing håndledd

Bruk PRICE prinsippet også her. Legg på is og kompresjon. Ved feilstilling kan det være et brudd eller et ledd ut av stilling. Ta kontakt med legevakt øyeblikkelig.

Paraidrett