Basketball

Hjernerystelse - ta en hvil hvis du er i tvil

Har du mistanke om hjernerystelse hos en idrettsutøver, sørg for at utøveren blir tatt ut av trening og konkurranse umiddelbart og vurdert av lege eller annet kvalifisert helsepersonell. Last ned dagens retningslinjer for håndtering av hjernerystelse (på norsk) - SCAT5.

Det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt utøver har fått en hjernerystelse. Tommelfingerregelen er derfor: «Ta en hvil hvis du er i tvil»!

Nye retningslinjer – hvordan stille diagnosen?

Det er kommet nye retningslinjer for når en utøver er klar for å returnere til idrett. 

SCAT5 står for den 5. utgaven av Sport Concussion Assessment Tool, og er et standardisert verktøy for å vurdere utøvere med mistanke om hjernerystelse som har oppstått i forbindelse med idrett. 

I tillegg finnes Child SCAT5 beregnet på vurdering av hjernerystelse hos barn yngre enn 13 år. Begge verktøyene skal kun brukes av kvalifisert helsepersonell!

Trenere og foreldre bør sette seg inn i CRT5 som er laget for å gjenkjenne hjernerystelse eller annen hodeskade og og følge rådene som hindrer ytterligere skade.

De ny reviderte verktøyene tester den skadede utøverens symptomer (som hodepine), fysiske tegn (som ustøhet), nedsatt hjernefunksjon (som hukommelse) og utøverens balanse. 

Tidligere retningslinjer krevde at man måtte ha vært bevisstløs eller hatt hukommelsestap for å få diagnosen hjernerystelse. Dette har blitt endret gjennom nyere forskning. En hjernerystelse kan ha oppstått selv om utøveren ikke har vært bevisstløs. Alvorlighetsgraden av en hjernerystelse blir ofte undervurdert.

Hvordan oppstår skaden?

En hjernerystelse oppstår ved at hodet og hjernen utsettes for en akselerasjonskraft eller en brå og hard bevegelse i form av sleng eller støt. Støtet kommer gjerne mot hodet, ansiktet eller nakken, men kan også komme mot andre deler av kroppen og føre til rystelse av hjernen.

Symptomer, tegn og indikasjoner

Typiske symptomer er hodepine, svimmelhet, kvalme, ustøhet, dårlig balanse, følelse av å se stjerner/lys, øresus og dobbeltsyn.

Typiske tegn er dårlig koordinasjon, bevissthetstap, kramper, langsom tale, endret personlighet, unormale følelsesutbrudd, lett å distrahere, kvalme/brekninger, glassaktig/stirrende blikk, forvirring og nedsatt prestasjonsevne.

Forholdsregler - ta en hvil hvis du er i tvil!

Utøvere med hjernerystelse skal vurderes av lege og om nødvendig holdes under oppsikt hele tiden det første døgnet. Før utøveren returnerer til idrett skal hun/han vurderes av lege. En tommelfingerregel er at en utøver som har fått et støt mot hodet og har symptomer eller tegn ikke skal gå tilbake til idrettsaktiviteten før symptomene er helt borte.

Behandling – ved mistanke om hjernerystelse skal legevakt eller lege alltid kontaktes/oppsøkes 

Hvis man ikke kan utelukke at det dreier seg om en hjernerystelse, skal utøveren avslutte all aktivitet. Hvis symptomene eller tegnene fortsetter eller blir verre, bør utøveren undersøkes av lege snarest mulig.

Symptomene vil vanligvis gi seg i løpet av få dager, selv om noen opplever at det tar flere uker eller måneder før de er helt bra. Mellom 5 og 10 % av pasientene vil oppleve plager i mer enn 4 uker etter skaden. Disse plagene kan være hodepine, svimmelhet, konsentrasjonsvansker og humørsvingninger. For de fleste avtar disse plagene med tiden. Søk hjelp hos lege dersom utøver har langvarige plager utover 3-4 uker.

Tilbake til idrett

Retningslinjene for når utøveren kan gå tilbake til trening og idrettsaktivitet er basert på en trinnvis prosess. I denne prosessen tas utøveren fra ett aktivitetsnivå til det neste etter hvert som vedkommende blir symptomfri på forrige nivå:

  • Ingen aktivitet eller trening, full hvile. Når symptomfri, gå til neste nivå
  • Lett aerob trening som gange eller sykling på ergometersykkel
  • Idrettsspesifikk aerob trening (f.eks. løping for en fotballspiller, skøyteløp for en hockeyspiller)
  • Idrettsspesifikke øvelser uten kontakt
  • Full trening uten restriksjoner
  • Kamp/konkurranse

Hvis en utøver opplever å få tilbake symptomer når hun/han går til neste nivå, går han/hun tilbake til forrige nivå som ikke ga symptomer og venter i 24 timer før han/hun igjen forsøker seg igjen på neste nivå.

Last ned diagnoseverktøy (på norsk) og forskningsartikkelen

Slik behandler du hjernerystelser - SCAT5 (pdf)

Concussion Recognition Tool 5 (CRT5) for ikke-klinisk helsepersonell (pdf)

Child SCAT5 for å vurdere unger under 13 år (pdf)

Forskningsartikkelen (pdf)

Hode