Hode

Alvorlighetsgraden av en hjernerystelse er ofte undervurdert

Har du mistanke om hjernerystelse hos en av dine utøvere? Last ned dagens retningslinjer for håndtering av hjernerystelser beregnet på trenere og foreldre – CRT5.

Hjernerystelse i idrett – la utøveren ta en hvil hvis du er i tvil!

Dersom du mistenker idrettsrelatert hjernerystelse, skal utøveren umiddelbart tas ut av trening eller konkurranse. Utøveren skal deretter snarest vurderes av lege og eventuelt overvåkes med tanke på forverret tilstand. Utøveren skal ikke overlates til seg selv.

CRT5 står for den 5. utgaven av Concussion Recognition Tool, og er et standardisert verktøy for å gjenkjenne utøvere med mistanke om hjernerystelse med formål om å sørge for at disse utøverne blir tatt ut av idrett og tilsett av lege/legevakt snarest mulig. 

CRT5 er en 1-sides forenklet versjonen av SCAT5 og bør ligge i treningsbaggen til alle trenere og foreldre som jobber med idrettsutøvere!

En internasjonal ekspertgruppe, bestående av leger, fysioterapeuter og hjerneforskere med godt kjennskap til hjernerystelser fra ulike idretter har revidert retningslinjer for behandling av hjernerystelser. Resultatet er en rekke diagnostiske hjelpemidler.

Last ned diagnoseverktøy (på norsk) og forskningsartikkelen (på engelsk)

Slik behandler du hjernerystelser - SCAT5 (pdf)

Concussion Recognition Tool 5 (CRT5) for ikke-klinisk helsepersonell (pdf)

Child SCAT5 for å vurdere unger under 13 år (pdf)

Forskningsartikkelen (pdf)

 

Hode