Hode

Recognise.Report.Remove

Konsekvensene som følge av en hjernerystelse kan bli alvorlige og langvarig: depresjon, konsentrasjonsvansker, svimmelhet, hodepine og mer. 

Se video

Ser du en av dine medspillere blir utsatt for en hjernerystelse, hjelp hun/han med å forstå alvorligheten av denne skaden. Gi beskjed til helsepersonnel og få spilleren av banen.

Har du mistanke om hjernerystelse hos en idrettsutøver, sørg for at utøveren blir tatt ut av trening og konkurranse umiddelbart og vurdert av lege eller annet kvalifisert helsepersonell. Last ned dagens retningslinjer for håndtering av hjernerystelse (på norsk) - SCAT5.

Ta vare på dine medspillere!

Hode