Hode

Førstehjelp ved hodeskader

Det er viktig at trenere og støtteapparat kjenner til og kan håndtere et spekter av hodeskader, som kan være alt fra lette hjernerystelser til fatale hjernetraumer.

Hvis en utøver har pådratt seg en hodeskade er første prioritet livreddende førstehjelp; det er viktig å sjekke om utøveren er ved bevissthet, om luftveiene er frie og om utøveren puster. 

Er utøveren våken?

Hvis ja, men liggende - legg spilleren i stabilt sideleie og ring 113

Puster utøveren?

Hvis nei- ring 113 og start hjertelungeredning

Hvis utøveren puster

Legg utøveren i stabilt sideleie og ring 113

Når livreddende førstehjelp er under kontroll, er neste vurdering om utøveren kan flyttes fra skadestedet til mer hensiktsmessige omgivelser. For å kunne avgjøre det skal det vurderes om det foreligger skade i nakken. 

Er utøveren våken og klager over nakkesmerter, eller har tegn på feilstillinger eller nevrologiske utfall som tyder på skade i ryggmargen (manglende evne til å bevege hender og føtter, nummenhet i armer og bein), er det behov for nakkestøtte og båretransport. 

Er utøveren bevisstløs, men puster, bør man anta at det foreligger en nakkeskade inntil det motsatt er bevist. Å sørge for frie luftveier har prioritet fremfor potensiell rygg- og nakkeskade. Er det tegn på en alvorlig hode- eller nakkeskade skal lege/ambulanse kontaktes for øyeblikkelig hjelp. Det er viktig at den mest erfarne på skadestedet tar ledelsen. 

Tydelige tegn for å kontakte lege for øyeblikkelig hjelp etter hodeskade:

 • Brudd i hodeskallen
 • Penetrerende hodeskader
 • Redusert bevissthet eller forvirring etter skade › 30 min.
 • Tap av bevissthet etter skade › 5 min.
 • Neurologiske tegn etter skade (manglende evne til å bevege hender/føtter, nummenhet i arm/bein)
 • Vedvarende oppkast eller økende hodepine etter skade
 • Krampelignende bevegelser etter skade
 • Hvis pupillene ikke er i normal stiling, ikke er like store eller ikke reagerer på lys
 • Barn med hodeskade
 • Høyrisiko skademekanisme (f.eks. høyhastighetsskade)
 • Alltid hvis du er usikker

Hvis det er blødninger

Indre blødninger kan oppstå etter skader til hodet, milten eller lårbeinsbrudd – da skal du ringe 113 og få medisinsk hjelp til idrettsanlegget så fort som mulig. Kutt til hode, hals, bein eller armer kan av og til føre til store ytre blødninger.

Ved ytre blødninger skal man først ringe 113 for så å bistå ved å trykke på blødningspunktet med en kompress, helst steril. Hvis det er mulig, ha på en stram bandasje. Rundt hodet skal den sitte som en turban eller pannebånd. Hvis det dreier seg om halsen er trykk på blødningspunktet tilstrekkelig.

Hode