Taekwondo

Idrettsrelatert hjernerystelse - ta en hvil hvis du er i tvil

Har du mistanke om hjernerystelse hos en idrettsutøver, sørg for at utøveren blir tatt ut av trening og konkurranse umiddelbart og vurdert av lege eller annet kvalifisert helsepersonell. Last ned dagens retningslinjer for håndtering av hjernerystelse (på norsk) - SCAT6

...

Det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt utøver har fått en hjernerystelse. Tommelfingerregelen er derfor: «Ta en hvil hvis du er i tvil»!

Nye retningslinjer – hvordan stille diagnosen?

Hjernerystelse – ta en hvil hvis du er i tvil! SCAT 6-dokumentene er oversatt til norsk. Lenker til alle 5 dokumenter her:  Child SCAT6 child SCOAT6 CRT6 SCAT6 SCOAT6

Diagnose, råd og behandling av hjernerystelser har endret seg de siste årene. På denne siden finner du råd basert på den nyeste forskningen.

Det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt en utøver har fått en hjernerystelse. Tommelfingerregelen er derfor: «Hvis du er i tvil, la utøveren få en hvil!»


For noen år siden sa vi at for å kunne kalle det en hjernerystelse måtte du enten ha vært bevisstløs eller hatt hukommelsestap. Dette er ikke i tråd med nyere forskning, som også gir råd om behandling, og retningslinjer for når en idrettsutøver kan returnere til idrett etter å ha hatt en hjernerystelse. Lenkene finner du her: SCAT6 ChildSCAT6 SCOAT6 childSCOAT6 

Hvordan oppstår en idrettsrelatert hjernerystelse?

En hjernerystelse oppstår ved at hodet og hjernen utsettes for en akselerasjonskraft eller en brå og hard bevegelse i form av sleng eller støt. Men en hjernerystelse kan også oppstå indirekte, som følge av slag mot andre deler av kroppen (for eksempel ansikt, skulder, nakke eller rygg). Da påvirkes hjernen indirekte.

 

Hvordan stilles diagnosen av helsepersonell?

Diagnosene hjernerystelse stilles basert på både symptomer (subjektive) og kliniske funn (objektive). Men, disse trenger ikke alltid være like tydelige, og trenger ikke vises umiddelbart etter en hodeskade. Dette kan være en utfordring ettersom det er viktig at utøver fjernes fra trening eller konkurranse så snart en hjernerystelse har skjedd. Da sikrer du raskere bedring av symptomer og som regel unngås langvarige symptomer.

SCAT 6 og Child SCAT 6 er nyttige verktøy for veiledning og i vurderingen av idrettsrelaterte hjernerystelser, men er ikke diagnostiske dvs. lege eller annet trenet helsepersonell må gjøre en samlet vurdering som inkluderer skademekanisme, kliniske tegn og symptomer. SCAT6 ChildSCAT6

I tillegg finnes også "Concussion Recognition Tool (CRT 6)" et verktøy som kan brukes av trenere, foreldre og utøvere, personer som ikke har medisinsk bakgrunn, når hjernerystelse mistenkes en hjernerystelse: CRT6

De vanligste symptomer og tegn

Typiske symptomer er hodepine, svimmelhet, kvalme, følelse av ustøhet, ørhet, vanskeligheter med å konsentrere seg, øresus og dobbeltsyn.

Tegn på hjernerystelse er redusert koordinasjon, lett distraksjon, kvalme/brekninger, balanseproblemer, forvirring, bevissthetstap, kramper, langsom tale, endringer i personlighet, unormale følelsesmessige utbrudd, og nedsatt fysisk prestasjon. Det er viktig å være klar over at kun 10% av de som får idrettsrelatert hjernerystelse mister bevisstheten, mens «lettere» symptomer som desorientering er mer vanlig. Dette kan for eksempel innebære at utøveren ikke vet hvor han eller hun befinner seg, eller hva han eller hun gjør. Under kamp, konkurranse eller trening, kan dette typisk innebære at personen ikke kan svare på hvem han eller hun spiller mot eller hva stillingen er (Maddock`s questions - link: Side 624). Disse er utviklet og testet i lagidretter, men gjelder for alle idretter, men da bør en stille idrettsspesifikke spørsmål. Maddock’s questions stilles på banen/arenaen eventuelt på  sidelinjen og er med på å avgjøre om en spiller kan fortsette å spille/delta i idrett eller ikke.

Forsiktighetsregler

En utøver som har fått idrettsrelatert hjernerystelse, bør ikke være alene de første 24 timene.

Før personen går tilbake og trener som før, anbefales det at han/hun vurderes av lege, i det minste når man konkurrerer på et høyere nivå. Det å komme tilbake til idrett etter hjernerystelse er en trinnvis prosess der type trening og intensitet økes gradvis fra dag til dag dersom det ikke utøver ikke har symptomer.

Behandling

Hvis hjernerystelse ikke kan utelukkes, bør utøveren stoppe all treningsaktivitet. Hvis hjernerystelsen har medført tap av bevissthet eller redusert hukommelse for hva som skjedde i minuttene før eller etter skaden oppstod, bør utøverens situasjon vurderes av helsepersonell. Også personer med forverring av symptomer bør vurderes av helsepersonell. Det anbefales å ha lav treskel for  vurdering av helsepersonell når det gjelder barn, særlig fordi barn ikke alltid klarer å formidle ulike symptomer som de måtte ha. Dersom utøver er vurdert av lege, bør utøver enten observeres i sykehus eller av annet helsepersonell eller pårørende de første 24 timene. SCAT6 og ChildSCAT6

Symptomene avtar vanligvis i løpet av noen dager, selv om det for noen kan ta uker å bli helt restituert. Mellom 20-25% fortsetter å oppleve noen form for ubehag i mer enn 4 uker etter skaden. Dette kan være plager som hodepine, svimmelhet, konsentrasjonsvansker eller humørsvingninger. I de fleste tilfeller avtar også disse symptomene over tid.

Tilbake til idretten

Retningslinjene for når en utøver kan returnere til trening og konkurranse er en trinnvis prosess der utøveren går fra et aktivitetsnivå opp til det neste etter hvert som han/hun blir symptomfri på det aktuelle nivået.

Den trinnvise prosessen er bygget opp på denne måten:

• Relativ hvile og minimere skjermbruk og fysisk aktivitet de første 24-48 timene.

• Deretter lett aerob trening, som å gå eller ergometersykkel.

• Idrettsspesifikk aerob trening (For eksempel føring av ball for en fotballspiller, skøyteløp for en ishockeyspiller eller skilek for en alpinist og langrennsløper)

• Idrettsspesifikke øvelser uten kontakt

• Full trening uten restriksjoner

• Retur til idrett og konkurranse

Hvis symptomer dukker opp igjen etter at en utøver har gått fra ett aktivitetsnivå opp til et høyere nivå, bør han/hun gå tilbake til forrige nivå og vente 24 timer før personen forsøker å gå videre til neste nivå igjen.

Last ned diagnoseverktøy (på norsk) og forskningsartikkelen

Slik behandler du hjernerystelser - SCAT6

Concussion Recognition Tool 6 (CRT6)

Child SCAT6

SCOAT6

Child SCOAT6

Forskningsartikkelen

Hode