Cheerleading

Ansiktsskader

Idrett er sammen med trafikkskader og vold den vanligste årsaken til ansiktsskader.

Ansiktsskadene kommer av direkte kontakt med andre utøvere, for eksempel albue, skulder og hode, eller av utstyr som for eksempel hockeykøller eller målstenger.

I flere idretter er utøverne pålagt å bruke hjelm med eller uten ansiktsvern og munnbeskyttelse for å hindre tannskader og skader i munn og ansikt.

Varierende tall

Ansikts- og tannskader utgjør i undersøkelser fra 3-29 % av alle idrettsrelaterte skader.

De vanligste ansiktsskadene i forbindelse med idrett er bløtvevsskader som inkluderer skrubbsår, kuttskader og slag- og støtskader. Ved slike skader er det viktig å utelukke tannskader eller brudd i skjelettet i ansiktet.

Viktig å rense

Kuttskader bør renses og sys, stiftes eller teipes så snart som mulig. Hensikten med dette er å unngå infeksjoner og å hjelpe såret til å gro best mulig. Kosmetiske hensyn spiller også inn. Skrubbsår bør renses for å unngå infeksjon.

Tenner kan løsne helt eller delvis, eller det kan bli brudd i tannrot eller tannkrone. Ved slike skader er det viktig å ta vare på løse tannbiter og oppsøke legevakt eller tannlegevakt snarest.

De vanligste bruddskadene i ansiktet er nesebrudd, brudd i underkjeven, kinnbensbrudd og brudd i øyehulen. Ved mistanke om brudd i ansiktsskjelettet må man oppsøke legevakt eller sykehus så snart som mulig for vurdering, utredning og eventuelt videre behandling. Det er vanlig å ta bilder med røntgen eller CT.

Hjernerystelse

Ved ansiktsskader som involverer høy energi, er det svært vanlig at man samtidig får en hjernerystelse. Man trenger ikke ha vært bevisstløs. Det er lett å «glemme» hjernerystelsen fordi ansiktsskadene er så synlige og får så mye oppmerksomhet.

 

Hode