Hele kroppen i bruk

Hvordan forebygge skader i turn

God teknisk turn er skadefri turn! Fra tidlig alder bør turnere derfor fokusere på korrekt teknikk i landinger, arm- og håndstående øvelser. Dessuten er en god kroppskontroll og belastningsstyring viktig for å redusere antallet av skader. Programmet nedenfor er laget spesielt for turn. Målet er å øke fleksibiliteten og gjøre kroppen i stand til å tåle de belastninger idretten krever. 

Se program

Skadet?

Få atleter har samme styrke, fleksibilitet og kontroll som turnere. Allikevel er turnere utsatt for både akutte- og overbelastningsskader. Skadene kan ramme hele kroppen, men armene og bena er spesielt utsatt. Her kan du lese mer om de vanlige skadene i turn.