Hestesport

Førstehjelp ved akutte skader i ridning

Følg rådene under for å redusere smerter, hevelse og legge grunnlaget for en god rehabilitering. Det er viktig å handle raskt.

Hodeskade

Det er viktig at trenere og støtteapparat kjenner til og kan håndtere et spekter av hodeskader, som kan være alt fra lettere hjernerystelser til fatale hjernetraumer.  Hvis en utøver slår hodet, blir svimmel og/eller mister bevissthet et øyeblikk, dra rett til legevakt for undersøkelse og oppfølging. Det kan være en hjernerystelse og det skal behandles ved legevakt/sykehus.  Ring 113Sørg for at den skadde ikke blir kald underveis.

Nakkeskader

Alvorlige, akutte nakkeskader er ikke vanlig, men kan forekomme. For å unngå forverring av skaden må utøveren flyttes på riktig måte. Ring 113Her må man også sørge for at den skadde ikke blir kald underveis.

PRICE

... er et engelsk akronym som står for protection, rest, ice, compression og elevation. Dette er prinsipper som står sentralt i all behandling av akutte skader. Skadestedet skal ha beskyttelse, hvile, nedkjøling og komprimering – og det skal holdes over hjertehøyde.

Akutt kneskade

Ved en kraftig vridning av kneet er det viktig å komprimere kneleddet med is og bandasje. Legg det skadde benet høyere enn resten av kroppen. Ved mistanke om skade av leddbånd eller menisk, dra direkte til legevakt for undersøkelse og oppfølging. Ved hurtig og rett akuttbehandling er det mulig å undersøke kneet. Hvis kneet hovner er det vanskelig å stille diagnosen. Gjør derfor akuttbehandlingen så raskt og god som mulig.

Skulder ut av ledd

Hvis en utøver faller av hesten og tar seg i mot, kan skulderen gå ut av ledd. Det er svært smertefullt. Er det helsepersonell til stede, bør man få skulderen satt på plass. Hvis en ikke lykkes må vedrørende kjøres til legevakt øyeblikkelig. 

Lårhøne

Bruk PRICE-prinsippet. Det er viktig at is og kompresjon legges på med bøyd hofte og kne. Da vil det bli lettere å strekke og bøye beinet i dagene etter skaden. OBS! Lårmuskelen skal ikke tøyes de første 2–3 døgnene.

Ankelovertråkk

Ved et overtråkk, start PRICE-behandlingen øyeblikkelig. Det gjelder å få lagt på kompresjon så fort som mulig. Du bør prøve å unngå å belaste ankelen det første døgnet. Ved feilstilling i foten eller ankelen dra rett til legevakt/lege for vurdering og oppfølging.

Fortuing håndledd

Bruk PRICE-prinsippet også her. Legg på is og kompresjon. Ved feilstilling kan det være et brudd eller et ledd ut av stilling. Ta kontakt med legevakt øyeblikkelig.