Rygg

Førstehjelp ved akutte ryggskader

Her kan du lese hvordan du skal gå frem hvis en utøver skader ryggen alvorlig og det er potensiell fare for ryggmargskade.

Ustabile ryggskader, det vil si skader der ryggmargen er truet, forekommer sjelden hos idrettsutøvere. Om det skjer, så er det gjerne i situasjoner med høy hastighet og stor kraft. Slike skadesituasjoner kan skje i sportene alpint, freestyle eller snowboard.

Hvis en utøver har pådratt seg en alvorlig ryggskade er første prioritet livreddende førstehjelp; det er viktig å sjekke om utøveren er ved bevissthet, om luftveiene er frie og om utøveren puster. 

Ring 113 for hjelp

Hvis utøveren skader ryggen alvorlig, skal du ringe 113 med en gang.

Rygg