Moderne Femkamp

Kjenner du de vanligste skadene i moderne femkamp?

Moderne femkamp er en sport som er skapt spesielt for de moderne olympiske lekene av baron Pierre de Coubertin.

Moderne femkamp var OL-øvelse første gang i 1912. En av pådriverne var at grunnleggeren av de moderne olympiske leker, Pierre de Coubertin, som var inspirert av femkampen fra de antikke olympiske leker. Øvelsen var tilpasset datidens soldaters idealferdigheter.
Den moderne femkampen baserer seg på det samme prinsippet, men tilpasset en soldat fra tidlig 1900-tall. Hun eller han måtte kunne ri, fekte, skyte, løpe og svømme.

Siden idretten er så kompleks og sammensatt, varierer skadetypene, men det er i hovedsak snakk om belastningsskader som følge av gjentatte bevegelser. Du kan lese mer om de respektive idrettene her på skadefri.no.

Typiske skader er knyttet til smerte og plager i:

  • Nakke
  • Rygg
  • Skulder (inneklemming av rotatorcuff-senen)
  • Kne
  • Legg