Nakke

Kan nakkeskader forebygges?

Regler, respekt for reglene og utstyr er viktige komponenter for å redusere antall nakkeskader.

Regler og utstyr

Det er veldig viktig er at idrettene har et regelverk som begrenser skadesituasjoner. Det kan for eksempel være regler mot hode og nakketaklinger i ishockey og amerikansk fotball eller forbud mot albue mot hode – taklinger i fotball. Utøverene må må ha utstyr som reduserer skaderisiko hvis det finnes, som forekempel riktige type hjelm i skiidrettene og ball. Like viktig, om ikke enda viktigere er det at utøverene respekterer reglene. 

Hva utøveren kan gjøre

Utøvere kan selv bidra til å forebygge akutte nakkeskader ved å styrke nakkemuskulatur, og bedre koordinasjon og reaksjonsevnen. I tillegg bør utøvere trene på og ha økt bevissthet om risikosituasjoner og hvordan håndtere disse i sin idrett, som for eksempel duellspill i fotball og ishockey og fall på ski eller sykkel.

Nakke