Klatring

De vanligste skadene i klatring

I klatring er det overkroppen som er mest utsatt for skader - fingre, albue og skulder er typiske skadeområder for en klatrer.

Klatring krever mye av skuldre, albue og fingre - og mange repeterte bevegelser kombinert med en høy treningsbelastning kan gi belastningsskader i disse områdene. Når man først har hatt en skade én gang, er det større risiko for å få den på nytt.

Den viktigste risikofaktoren for en belastningsskade er en for rask økning av treningsmengden. Det gjør at det er viktig å ikke bli for ivrig - selv om en opplever stor fremgang i klatringen! Skjelett, muskulatur, sener og leddbånd blir gradvis sterkere - men nøkkelen er å la kroppen få tid til å bygge seg opp. Det er dermed viktig å styre treningsmengden riktig og trene styrke for å motstå belastningsskader. 

Akutte skader i klatring kan oppstå ved fall. Typiske akutte skader er ankelskader, som overtråkk eller brudd i ankelen. Akutte skader kan også forekomme i fingrene og ringbåndsskader er en vanlig skade i klatring. 

Typiske skader i klatring:

  • Ringbåndsskader
  • Vekstsoneskader i fingrene
  • Skuldersmerter
  • Albuesmerter

 

 

Klatring