Bueskyting

Kjenner du de vanligste skadene i bueskyting?

De fleste skadene i bueskyting forekommer i overkroppen.

I bueskyting er det vanligst med skader i overkroppen, og utøvere med dårlig teknikk ser ut til å være mer utsatt for smerter og skader. Det er særlig armen som brukes til å «trekke av med», som er utsatt for belastningsrelaterte skader. Dette skjer gjerne på grunn av for høyt treningsvolum og intensitet i kombinasjon med for lite hvile og søvn. Det rapporteres oftest om plager fra skuldre, fingre og håndledd.

I skulderen er det spesielt musklene som stabiliserer selve skulderleddet, skulderbuen og skulderbladet, som oftest blir skadet. På fagspråket kalles disse musklene rotatorcuffen. De kan bli rammet av inneklemming og andre seneproblemer. 

I tillegg til dette er nakken, brystet og ryggen utsatte områder for smerter.

Typiske skader:

  • Seneproblemer i rotatorcuffen
  • Nakkesmerter
  • Ryggsmerter