Bueskyting

Førstehjelp ved skader i bueskyting

I bueskyting er det heldigvis få akutte skader. Disse trenger likevel rask akuttskadebehandling. Da øker sannsynligheten for at man kommer seg raskere tilbake til treningen. Følg rådene våre under.

All akuttskadebehandling skjer etter de såkalte PRICE-prinsippene. Målet med denne behandlingen er å redusere smerter, begrense indre blødninger og legge grunnlaget for en god rehabilitering.

PRICE er et engelsk akronym som står for protection, rest, ice, compression og elevation. Dette er prinsipper som står sentralt i all behandling av akutte skader. Skadestedet skal ha beskyttelse, hvile, nedkjøling og komprimering – og det skal holdes over hjertehøyde.

Det er viktig å handle raskt. Her er retningslinjene for akuttskadebehandling:

Ankelovertråkk

Ved å løpe i ulendt terreng kan man lett tråkke over. Start PRICE behandlingen øyeblikkelig. En kraftig overtråkk er svært smertefull og akuttbehandlingen bør starte straks. 

Det gjelder å få lagt på kompresjon så fort som mulig. Du bør prøve å unngå å belaste ankelen det første døgnet. Ved feilstilling i foten eller ankelen dra rett til legevakt/lege for vurdering og oppfølging.

Akutt kneskade

Det kan skje at kneet får en kraftig vridning. Start PRICE behandling straks. Viktig å komprimere kneleddet og legg det skadde benet høyere enn resten av kroppen. Ved mistanke om leddbånd eller meniskskade dra direkte til legevakt for undersøkelse og oppfølging. Ved hurtig og rett akuttbehandling er det mulig å undersøke kneet. Hvis kneet hovner er det vanskelig å stille diagnosen. Gjør derfor akuttbehandlingen så rask og god som mulig.