Taekwondo

Leddbåndskader

Skader på det indre leddbåndet utgjør om lag 40 % av alle alvorlige kneskader. Det gjør den til den vanligste kneskaden.

På hver side av kneet er det to sterke leddbånd (indre og ytre sidebånd) som fester lårbenet til leggbenet og hindrer at leggbenet skyves til sidene.

En skade på det indre sidebåndet er mest vanlig, og den skjer gjerne på to måter:

  • ved at man blir truffet på utsiden av kneet (for eksempel i en takling)
  • ved at man faller over et lett bøyd kne slik at kneet presses innover og leggen utover (kalvbeint stilling).

Dette kan føre til at hele eller deler av det indre sidebåndet ryker.

Skader på det ytre sidebåndet er sjeldnere og mer kompliserte og fører gjerne med seg flere komplikasjoner. Grunnen er at kneets utside består av en rekke leddbånd og sener som gjerne blir berørt når det ytre sidebåndet skades.

Denne typen skader skjer som regel ved at en motstander treffer innsiden av kneet slik at det strekkes i en hjulbeint stilling, eller ved en takling mot forsiden av kneet slik at det overstrekkes bakover. 

Symptomer og tegn

Diagnosen stilles som regel ved en klinisk undersøkelse hos lege eller fysioterapeut, og det er ikke alltid nødvendig å bruke bildediagnostikk. Den skadde har smerter på inn- eller utsiden av kneet, som oftest med en lokal hevelse. Det kan være smertefullt å bøye kneet.

Ved større skader kan kneet være ustabilt, spesielt i bevegelser der foten er plantet i bakken og kneet beveges til siden.

Fare for andre skader

Ved større sidebåndskader kan også korsbånd og menisk være involvert.

En full avrivning av et sidebåndet er naturligvis mer alvorlig enn om det avrives delvis, men paradoksalt nok gir enn full avrivning gjerne mindre smerter. Ved en full avrivning til legen gjerne trenge røntgen- eller MR-bilder for å utelukke tilleggsskader.

Behandling

Akuttbehandling etter PRICE-prinsippet er viktig. Smertestillende eller betennelsesdempende medisiner kan være nyttig de første dagene. Mange har god nytte av spesielle støtteskinner som inneholder isvann og samtidig gir kompresjon.

Større skader på innsiden behandles i fire-seks uker med en støtteskinne som begrenser bevegeligheten. Hensikten er å avlaste sidebåndet. Operasjon er sjelden aktuelt, og brukes som regel bare når det foreligger kombinerte skader.

Rehabilitering

Målet med rehabiliteringen er å bygge opp styrke, bevegelighet, balanse og knekontroll. Etter mindre alvorlige sidebåndskader tar dette vanligvis fra 6 til 12 uker. Ved total avrivning eller hvis det foreligger tilleggsskader, kan rehabiliteringen ta betydelig lengre tid. Utøveren kan som oftest gå tilbake til idrett uten problemer. 

Kne