Kne

Bakre korsbåndskade

En av ti korsbåndskader involverer det bakre korsbåndet, og de oppstår som regel etter støt eller slag.

I kneleddet har man to korsbånd: et fremre og et bakre. Disse fungere som sikkerhetsbelter for å stoppe uønskede bevegelser mellom lårbenet og leggbenet. Det bakre korsbåndet forhindrer at leggbenet glir bakover i forhold til lårbenet.

Det bakre korsbåndet er svært sterkt ─ sterkere enn det fremre - og det blir langt sjeldnere skadet.
Det bakre korsbåndet er svært sterkt ─ sterkere enn det fremre - og det blir langt sjeldnere skadet.

Direkte slag

50 % av skadene i bakre korsbånd er idrettsrelaterte skader, mens resten skyldes trafikkulykker. Den vanligste skademekanisme er et slag direkte mot øvre delen av leggen. Dette kan for eksempel skje i kollisjon med vantet i ishockey, eller når en utøver faller direkte på leggen med bøyd kne.

Den skadde opplever oftest smerte bak kneet, og noen ganger bak leggen. Ved bakre korsbåndskader får man ingen umiddelbare hevelser i kneet, slik som tilfellet er ved fremre korsbåndskader. Etter hvert kan det imidlertid oppstå noe hevelse. Skaden kan innebære en delvis eller total ruptur (avrivning) av korsbåndet.

Hørt om PCL?

Det bakre korsbåndet heter «posterior cruciate ligament» på engelsk, som er ofte forkortet til «PCL»

Behandling og opptrening

Bakre korsbåndsskader blir vanligvis behandlet konservativt, det vil si med intensiv opptrening uten kirurgi. Resultatene er som regel gode. Noen ganger medfører skaden tilleggsskader som gjør at kirurgi er nødvendig. Derfor er det viktig å få en spesialistvurdering kort tid etter at skaden har skjedd.

En opptrening hos fysioterapeut etter bakre korsbåndskader vil legge vekt på å bygge opp styrke, bevegelighet, balanse og kontroll. Øvelsene gjøres gradvis mer krevende, og gradvis rettet mer inn mot idretten man skal tilbake til når funksjonen bedres. Det skal beregnes minst seks måneder med tøff opptrening før utøveren kan returnere til idrett etter total avrivning av det bakre korsbåndet.

Kne