Triatlon

Førstehjelp ved akutte triatlonskader

All akuttskadebehandling skjer etter de såkalte PRICE-prinsippene. Målet med denne behandlingen er å redusere smerter, begrense indre blødninger og legge grunnlaget for en god rehabilitering. Under kan du lese mer om behandling av de vanligste akutte skadene i triatlon.

Ankelovertråkk

Ankelovertråkk
Ved et overtråkk skal idrettsaktivitet avbrytes. Start PRICE-behandlingen øyeblikkelig. Legg på kompresjon så fort det lar seg gjøre, for å minimere hevelse og smerter. Unngå å belaste ankelen det første døgnet. Dra rett til legevakt/lege for vurdering og oppfølging hvis foten eller ankelen har en feilstilling.
Les mer om akuttskadebehandling av ankelskader her.

Hodeskade

Hvis du er usikker på hva du skal gjøre, ring 113 med en gang.

En hodeskade må alltid tas på største alvor. Hvis en utøver har pådratt seg en hodeskade, er første prioritet livreddende førstehjelp; det er viktig å sjekke om utøveren er ved bevissthet (B) om luftveiene er frie og skadede puster (A), og om hjertet slår (C). Når ABC vurderes, er det samtidig viktig å stabilisere nakken for uønskede bevegelser som kan føre til lammelser dersom det foreligger bruddskade i nakken. Når livreddende førstehjelp er under kontroll, er neste vurdering om utøveren kan flyttes fra skadestedet til mer hensiktsmessige omgivelser. Er utøveren våken og klager over nakkesmerter, eller har tegn på feilstillinger eller nevrologiske utfall som tyder på skade i ryggmargen (manglende evne til å bevege hender og føtter, nummenhet i armer og bein), er det behov for nakkestøtte og båretransport.
Er utøveren bevisstløs, men puster, bør man anta at det foreligger en nakkeskade inntil det motsatte er bevist. Å sørge for frie luftveier har prioritet fremfor potensiell rygg- og nakkeskade. Er det tegn på en alvorlig hode- eller nakkeskade skal lege/ambulanse kontaktes for øyeblikkelig hjelp. Det er viktig at den mest erfarne på skadestedet tar ledelsen.
Les mer om behandling av hjernerystelse her

Kragebensbrudd

Ved et kragebeinsbrudd skal skadestedet holdes i ro. Bruk et fatle, slik at skulderen belastes så lite som mulig. Ta kontakt med legevakt.

Nakkeskade

Har en utøver skadet nakken, skal du ringe 113 med en gang.
Hvis noen har pådratt seg en nakkeskade, er det viktig å sjekke om vedkommende er ved bevissthet, om luftveiene er frie og om vedkommende puster.
Hvis det er mistanke om alvorlig nakkeskade, er det viktig å stabilisere hodet og nakken. Du skal ikke korrigere hodestillingen til en som er ved bevissthet. Ikke flytt pasienten før en kompetent fagperson er til stede. Husk å ringe 113 for hjelp.
Sørg for å støtte hodet hvis personen er bevisstløs, men pass på så nakken ikke beveges. Hvis pasienten ikke puster, må du sørge for frie luftveier og utføre hjerte-lunge-redning. Dersom det er kaldt, er det viktig å hindre at personen blir nedkjølt. Legg derfor tøy/teppe rundt den skadde.

Ikke alle skader er alvorlige

Etter en hjernerystelse kan det oppstå smerter og stivhet i nakken. Dette kan gi plager som ligner symptomene etter hodetraumer. Eksempel på slike plager er hodesmerter, ørhet, svimmelhet, kvalme og trykk i hodet. Dette går som regel over etter noen dager, men kan ta opptil et par uker.