Tennis

Kjenner du de vanligste skadene i tennis?

Idretten består av hyppige start og stopp og utfall, noe som gjør blant annet ankelovertråkk vanlig.

Tennisspillere kan også oppleve muskelrift i legg, lår og lyske som følge av raske retningsforandringer, start- og stoppbevegelser eller den for enkelte spillertyper svært populære åpne fotstillingen på forhånd. De som spiller tennis, vil også kunne få belastningsskader fordi de gjør mange av de samme bevegelsene mange ganger. I løpet av en gjennomsnittlig kamp server og smasher spillerne mer enn 100 ganger, som regel med svært høy hastighet. Igjen er skulderen, lysken, knærne, akillessene og korsryggen områder som er spesielt utsatt for belastningsskader, skader som utvikler seg i det stille og blir plagsomt og hemmende med tiden.

Typiske skader:

  • Overtråkk (ankel)
  • Muskelstrekk i leggen
  • Akillestendinopati 
  • Patellofemoralt smertesyndrom
  • Lyskesmerte
  • Ryggsmerte
  • Kastskulder
  • Seneproblemer i rotatorcuffen (skulder)
  • Tennisalbue