Styrketrening for barn og unge

Bygg et godt grunnlag

Hvordan forebygge Skader blant barn og unge

Øvelsesprogrammet er laget spesielt for barn og unge. Hovedfokuset er lekpregede øvelser som bygger robuste barn og unge gjennom å bedre styrken og stabiliteten i hele kroppen. Øvelsene skal være morsomme, varierte og motiverende. Du finner programmet ved å følge den oransje knappen nedenfor. 

Se program

Skadet?

Deltagelse i idrett i ung alder har flere gunstige helseeffekter, men involverer også en risiko for skader. Under puberteten er ungdomskroppen skjørere enn vanlig og dermed særlig utsatt for skader. Typiske skader er brudd og skader av vekstsonene. Vekstsonene er ekstra skadeutsatte, både i form av brudd og overbelastning, grunnen er at disse består av brusk og ikke ben.