Kulekjøring

Fart, hopp og skaderisiko

Hvordan forebygge skader i kulekjøring

For å unngå skader i kulekjøring er det viktig å satse med riktig teknikk. Da er det lettere å ha kontroll underveis i hoppet og i landingen. Se treningsprogram for dette under.

Se program

Skadet?

Kulekjøring er en sport der det kan gå hardt for seg, og det er slett ikke uvanlig med fall. Da kan det oppstå akutte skader. Her kan du lese mer om de vanligste skadene i kulekjøring.