Alpint

Skadetelefon

Formålet til Skadetelefonen er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet.

Skadetelefonen ...

  • Er en rådgivningstjeneste med kompetanse på idrettsmedisin
  • Sikrer tilgang til i et kvalitetssikret behandlingsnettverk i hele Norge
  • Gir råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader
  • Gir råd uavhengig av om skaden dekkes av forsikringen eller ikke
  • Betjenes av fysioterapeuter - andre linje er legespesialister
  • Følger opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, bestiller utredning og behandling

Skadetelefonen hjelper alle barn under 13 år som er medlem av NIF og medlemmer i følgende særforbund.

 

Ring Skadetelefonen på 98702033 eller meld skaden online.