Trenerutdanning i Norges Friidrettsforbund

Kompendiet ”Idrettsskader og forebygging" er for friidrettstrenere og er en del av trener 2-utdanningen i Norges Friidrettsforbund.

Innfrier kompetansekravene for trener 2-utdanning

Hensikten med dette kompendiet er å formidle kunnskap om idrettsskader slik at treneren har mulighet til å forstå hvordan slike skader kan forebygges, kjenne til de vanligste skadetypene hos friidrettsutøvere og hvordan de skal behandles.

I friidrett er det, som i alle andre idrettsgrener, risiko for skade. Skadeomfanget i friidrett varierer fra gren til gren, og det samme gjør lokalisasjonen på skadene og skadetypene. Mellom- og langdistanse løpere er mest utsatt for belastningsskader på grunn av mye repetitiv belastning. I sprint er det derimot store krefter involvert, noe som gjør at utøverne er utsatt for akutte skader. Kastere er både utsatt for akutte skader og belastningsskader, da kast involverer store krefter, men også krever mange gjentakelser i treningen grunnet den komplekse teknikken i kastet. De fleste skadene i friidrett forekommer i bena, mens for kastere er skulderskader den vanligste kroppsdelen som blir skadet.

Både belastningsskader og akutteskader kan bety redusert funksjon, prestasjon og psykisk velvære, føre til fravær fra trening eller konkurranse og gi økonomiske konsekvenser for eliteutøveren. Å forebygge og behandle idrettsskader må derfor sees som et viktig mål, for både utøvere og trenere innen friidrett.

Samarbeidsprosjekt mellom Norges Friidrettsforbund og Senter for idrettsskadeforskning

Kompendiet er finansiert av Norges Friidrettsforbund. Kompendiet er utarbeidet av SKADEFRI ved Senter for idrettsskadeforskning i samarbeid med Norges Friidrettsforbund.