Trenerutdanning i Norges Klatreforbund

Kompendiet ”Klatring og idrettsskader" er for trenere og er utarbeidet for å være en del av trener 2-utdanningen i Norges Klatreforbund.

Innfrier kompetansekravene for trener 2-utdanning

Hensikten med dette kompendiet er å formidle kunnskap om idrettsskader slik at treneren har mulighet til å forstå hvordan slike skader kan forebygges, kjenne til de vanligste skadetypene hos klatrere og hvordan de skal behandles.

I klatring er det, som i alle andre idrettsgrener, risiko for skade. Klatrere er utsatt for skader og særlig belastningsskader. De tre vanligste skadeområdene i klatring er belastningsskader i fingre, skuldre og albuer. De vanligste akutte skadene i klatring oppstår i fingre og ankler, men det kan også oppstå akutte skader i skuldre, albuer, knær og hodet. Med unntak av fingre er de fleste akutte skadene i klatring forbundet med fall. 

Både belastningsskader og akutteskader kan bety redusert funksjon, prestasjon og psykisk velvære, føre til fravær fra trening eller konkurranse og gi økonomiske konsekvenser for eliteutøveren. Å forebygge og behandle idrettsskader må derfor sees som et viktig mål, for både utøvere og trenere innen klatring.

Samarbeidsprosjekt mellom NIF, Norges Klatreforbund og Senter for idrettsskadeforskning

Kompendiet er finansiert av Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite samt Norges Klatreforbund. Kompendiet er utarbeidet av SKADEFRI ved Senter for idrettsskadeforskning i samarbeid med Norges Klatreforbund og Stian Christophersen.