Trenerutdanning i Norges Skiforbund

Kompendiet ”Idrettsskader og forebygging i Skiidretten er for trenere i skiidretter og er utarbeidet for å være en del av trener 2-utdanningen i Norges Skiforbund.

Kompendiet er ment som et tilskudd i utdanningen av trenere for unge utøvere innenfor de ulike grenene i Norges Skiforbund. Herunder ligger alpine grener samt telemark, randonee, freestyle, langrenn, kombinert og hopp.

Innfrier kompetansekravene for trener 2-utdanning

”Idrettsskader og forebygging i skiidretten” vil ha fokus på forståelsen av skademekanismer og kroppens anatomi. Kompendiet vil videre bestå av essensielle treningsredskaper, teoretisk og praktisk illustrert som kan øke trenerens bidrag og kunnskap i den forebyggende og behandlende hverdagen til en utøver.

De ulike grenene i Norges Skiforbund representerer ulike måter å utøve idrett på. Mangfoldet av idretter gjør seg også gjeldende hva angår risiko for skader og sykdom.

  • Akutte skader rundt, hode, rygg, skulder og kne relatert til farts- og tekniske disipliner som alpint, hopp, freestyle og telemark
  • Belastningsproblematikk relatert til kne, rygg, og skulderplager i blant annet langrenn og telemark

Sykdom og skader reduserer prestasjon

Sykdom eller skade vil føre til redusert funksjon, prestasjon og psykisk velvære. En skadet utøver vil også føre til fravær fra trening og/eller konkurranse noe som vil i aller høyeste grad involvere trenere og ledere.

Forekomsten av skader er i stor grad aktuell på tvers av idrettene og vi har derfor sett det som hensiktsmessig å dele opp kompendiet i seksjoner tilhørende farts-, tekniske- og utholdende idretter.

Dere ønskes en god lesning og vi håper dere finner kompendiet meningsfylt i deres arbeidshverdag.

Samarbeidsprosjekt mellom NIF, Norges Skiforbund og Senter for idrettsskadeforskning

Kompendiet er finansiert av Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite samt Norges Skiforbund. Kompendiet er utarbeidet av Lars Haugvad, Fysioterapeut/ Manuellterapeut MSc, ved Norges Skiforbund og Olympiatoppen, i samarbeid med Senter for idrettsskadeforskning og de respektive idrettenes helseteam.