Fekting

Overtråkk

De fleste vet hva det vil si å tråkke over. Hver femte idrettsskade er et overtråkk, vrikking av ankelen.

Se video

Ankelovertråkk er så vanlig at for eksempel alle fotball-, håndball- eller basketballag kan regne med at det skjer fra tid til annen. Men skaden er utbredt også i individuelle idretter, spesielt hvis de involverer landinger og løping på ujevnt underlag.

Avrivning av ytre leddbånd i ankelen
Et ankelovertråkk skjer nesten alltid på utsiden av foten. Overtråkk på innsiden er langt sjeldnere.

Skademekanisme

Ankelskader skjer oftest i forbindelse med stopp, vendinger, hopp eller landing. For eksempel ved at man lander forkjært på bakken eller på foten til en annen spiller. Foten vris innover eller utover, og dette fører til at ett eller flere av leddbåndene i ankelen overstrekkes. Leddbåndene, som fester et ben til et annet og stabiliserer leddene, kan da ryke helt eller delvis av.

 

Symptomer og tegn

Skaden gir hevelser, ømhet og smerter på innsiden eller utsiden av ankelen.

Diagnose

En diagnose stilles etter undersøkelse av lege eller fysioterapeut. Ved mistanke om brudd skal det tas røntgenbilder.

Behandling

I akuttfasen (24–48 timer etter skadetidspunktet) er målet å begrense blødningen og redusere smerte. Behandlingen følger PRICE-prinsippene for akutt skadebehandling (se egen lenke), og inkluderer også avlastning med krykker. For å begrense blødningen er det viktig å starte akuttbehandling med kompresjon rett etter skadetidspunktet. Da tar rehabiliteringen kortere tid.

Etter 48 timer bør man begynne å bevege og gradvis belaste ankelen igjen. Den skadde bør få en henvisning til fysioterapeut så snart som mulig. En fysioterapeut kan gi detaljerte instruksjoner om rehabiliteringsøvelser, samt vurdere om man bør bruke teip og støtteskinne. Forskningen viser at treningsbehandling gir god effekt, og operasjon blir svært sjelden anbefalt.

Prognose og retur til idrett

Etter et ankelovertråkk på utsiden kommer man seg ofte raskt, og de fleste er tilbake i full trening etter én til noen få uker. Hvis det har oppstått betydelig skade på leddbåndene, kan det ta lengre tid, og enkelte plages av stivhet og smerter i mange måneder.

Leddbåndene blir som regel bra etter 6–12 uker, men man kan oppnå full funksjon mye tidligere hvis man får god behandling i akuttfasen.

Ankelovertråkk på innsiden tar gjerne litt lengre tid å bli frisk av, og utøveren må belage seg på en lengre rehabilitering.

Når man først har tråkket over, har man lettere for å tråkke over på nytt. For å unngå å slå skaden opp igjen, bør man derfor drive skadeforebyggende trening, enten på egenhånd eller sammen med idrettslaget sitt.

Skadeforebygging

Gjennom et systematisk treningsprogram som retter seg mot balanse og koordinasjon (se lenke til program), kan man mer enn halvere risikoen for en ny skade.

Når man skal tilbake til idrettsaktivitet etter skaden, er det fornuftig å bruke teip eller støtteskinner. Klikk på lenken «Aktivitetsteip ankel» for instruksjon med video. 

Ankel og fot