Skeleton

Nakkesmerter

I løpet av et år opplever mellom 30 og 50 % av befolkningen å ha vondt i nakken. Disse smertene kan oppstå både akutt og over tid, og de kan komme i mange former. Nakkeskader er ofte forbundet med hodepine.

Nakkeplager kan komme og gå, men noen grupper er spesielt utsatt for å bli plaget over tid. Fotballspillere er eksempel på en slik gruppe. Mange år med hodedueller, headinger og store påkjenninger er trolig en av årsakene til at inntil 30 % av tidligere elitefotballspillere har symptomer på langvarige nakkeplager, med begrenset bevegelighet i nakken.

Akuttskader kan bli langvarige

Akutte nakkesmerter utløses som regel mekanisk, altså som følge av støt eller raske vridninger (kink i nakken), eller ved for eksempel et fall eller en trafikkulykke (nakkeslengskade/whiplash). I noen tilfeller fører disse tilstandene til langtidsplager i nakken, med smertesymptomer i mer enn 8 uker.

Langvarige nakkesmerter har imidlertid ofte en sammensatt forklaring, og kan inkludere psykologiske forhold i forbindelse med for eksempel jobb, studier og personlige relasjoner.

Sammensatte årsaker

Nakkesmerter er gjerne komplekse. De kan forplante seg til både arm, hånd og hode, og de har ofte mer enn én årsak. Selv om smerten oppleves fysisk, ser man ofte en klar sammenheng med psykologiske forhold.

Symptomer

Samspillet i nakken er komplekst, og smertebildet kan være sammensatt. Smertene kan knyttes til ulike deler, som muskler, nakkeledd, mellomvirvelskiver og nervesystemet. Det kan imidlertid være vanskelig fastslå hva som skyldes hva.

Smertene kan forplante seg

Nakkesmerter kan stråle nedover i armen eller hånden, og de kan forplante seg til hodet. Det er særlig to typer hodepine det da er snakk om: spenningshodepine og nakkeutløst hodepine.

Spenningshodepine, eller tensjonshodepine, er noe som kan forekomme uten at man har vondt i nakken, men ofte har man smerter i både nakken og hodet samtidig. Smerten oppleves som et trykk på en eller begge sider av hodet.

Nakkeutløst hodepine, eller cervikogen hodepine, er en strålende smerte som gjerne kommer på bare den ene siden av hodet. Den fremprovoseres ved at man beveger nakken og hodet i en såkalt ytterstilling, altså så langt man klarer, eller ved trykk over den øvre delen av nakken. Denne typen hodepine gir gjerne redusert bevegelighet i nakken.

Nerverotsmerter

I forbindelse med nakkeplager snakker man noen ganger om nerverotsmerter. Dette er smerter som kan komme av at nervene ligger i klem (for eksempel ved en prolaps eller forandringer i skjelettet), eller de kan skyldes en betennelsesreaksjon i nervene. Nerverotsmerter i nakken er en relativt sjelden tilstand, og undersøkelser har vist at det oppdages 40–80 nye tilfeller per 100 000 personer per år.

Behandling og rehabilitering

De fleste tilfeller av akutte nerverotsmerter fra nakken kan behandles med smertestillende medisiner. I noen tilfeller kan det også hjelpe med en stiv nakkekrage. Kun de færreste trenger å opereres.

Når man ikke er diagnostisert med nerverotsmerter, men likevel har vondt i nakken i en lengre periode, er det gjerne mer diffuse symptomer. I slike tilfeller er det vanskeligere å stille en diagnose. Musklene kan da kjennes ømme og anspente. Dette kan behandles på flere måter, for eksempel med tøyning, massasje, triggerpunktbehandling, leddmobilisering og ulike øvelser for nakke og skuldre.

Sammensatt

Smerter i nakken kommer sjelden alene. I forbindelse med idrett ser man ofte en sammenheng med ikke-fysiske forhold som en konflikt med treneren, manglende motivasjon, svake resultater, utbrenthet og depresjon. I slike tilfeller kan det i tillegg til fysiske øvelser, være nyttig å ta kontakt med en psykolog eller en coach.

Nakke