Rytmisk gymnastikk

Medialt tibialt stressyndrom (beinhinnebetennelse)

Medialt tibialt stressyndrom (MTSS) er en belastningsskade på innsiden av leggen, og ble tidligere kalt for beinhinnebetennelse. MTSS er en vanlig skade for de som løper mye, eller som driver med idretter som for eksempel håndball og fotball. Smertene kommer gjerne i forbindelse med økt treningsmengde eller treningsintensitet, eller ved oppstart av en ny aktivitet.

Tidligere trodde man at det var snakk om en betennelsestilstand i beinhinnen og senefestene til leggmuskulaturen på grunn av gjentatte drag fra leggmusklene under aktivitet, men i forskningen er det sett at det ikke finnes betennelsesforandringer i beinhinnen til de som har MTSS. Leggen utsettes derimot for store krefter når vi går, løper og hopper. Ved større endringer i treningsbelastningen eller vedvarende høy treningsbelastning vil det medføre det vi kaller for en stressreaksjon i leggen. Det vil si at beinet i knokkelen brytes ned raskere enn det klarer å bygge seg opp igjen. Hos alle mennesker skjer det en kontinuerlig nedbrytning av beinvev og en oppbygning av beinvev. Det er helt normalt, men hvis treningbelastningen blir for høy og restitusjonen er utilstrekkelig så brytes beinvevet ned raskere enn det bygges opp igjen som dermed fører til en stressreaksjon.

Risikofaktorer 

Ny aktivitet, økt treningsintensitet eller vedvarende høyt aktivitetsnivå er særlige risikofaktorer for utviklingen av MTSS.

Utover treningsbelastning finnes det en rekke faktorer som kan gjøre at du har større sannsynlighet for å utvikle MTSS: ankelleddets posisjon, nedsatt bevegelighet i leggmuskulatur, muskulær tretthet, nedsatt styrke og høy vekt. Andre faktorer er skotype, underlag og løpsteknikk. Disse faktorene betyr ofte lite isolert sett, men når treningsbelastningen overgår kroppens tåleevne, kan resultatet være at man får vondt. Husk at leggmusklene fungerer som støtdempere når man løper. Det er ikke alltid de klarer dette hvis øktene blir for lange og tøffe eller musklene blir trette. Dette kan føre til at man får vondt i området hvor musklene fester seg til benet. 

Symptomer og tegn

Vage smerter på innsiden eller foran på leggen. Smerten kommer særlig når føttene treffer bakken ved løping. I begynnelsen blir det ofte bedre etter at kroppen har blitt oppvarmet, og derfor klarer mange å fullføre en treningsøkt. Etterpå gjør det vanligvis vondt, gjerne også dagen etter trening. 

Smerte på ett punkt?

Det kan være snakk om et tretthetsbrudd hvis smerten begrenser seg til et spesifikt punkt og ikke gir seg raskt. Det anbefales å ta kontakt med lege.

Diagnose

En fysioterapeut eller lege vil utføre en grundig undersøkelse. Her vil symptomene (som nevnes over) være viktig for å stille diagnosen. Smerter ved trykk på innsiden og foran på leggen er også viktig for å stille diagnosen. Hvis det kun er smerte på et punkt/eller et lite område på innsiden av leggen, kan man bruke MR-bilder for å utelukke et eventuelt tretthetsbrudd.

Behandling

De viktigste tiltakene i behandlingen er å styre treningsbelastningen og å trene styrke for å tåle mer belastning på sikt. 

Treningsbelastningen må reduseres. Dette kan gjøres ved å trene færre treningsøkter, kortere treningsøkter, redusere intensiteten i treningsøkten og å endre valg av aktivitet (med mindre løp, hopp og vendinger). Hvor mye treningsbelastningen må reduseres avhenger av hvor langt skaden har kommet. Alternative treningsmetoder kan være ellipse, romasking, sykling eller løping i vann hvis man har mulighet til det. Tar man tak i skaden på et tidlig tidspunkt er det lettere å bli kvitt smertene. 

Det andre tiltaket i behandlingen er å øke beinets evne til å tåle belastning ved å styrke leggen. Gjennom styrketrening så blir både muskulatur, sener og skjelettet sterkere. Ved å trene leggmusklene og generell beinmuskulatur så vil man tåle mer belastning. Musklene fungerer i tillegg som aktive støtdempere for skjelettet, så det vil si at jo sterkere muskulaturen er jo mindre belastning påføres skjelettet under for eksempel løping. Styrketrening er derfor helt avgjørende. 

I tillegg er det viktig å finne den underliggende årsaken til problemet. Det kan være å identifisere risikofaktorer og se om man kan endre disse. Noen vil også synes at tilpassede innleggssåler vil fungere, så det kan være nyttig å legge til i behandlingen, særlig om man ikke har tilstrekkelig effekt av kun belastningsstyring og styrketrening.

Retur til idrett

De aller fleste blir bra. Det kan ta alt fra tre uker til fire måneder. Jo lenger problemet har pågått, desto lenger tar det vanligvis før man blir bra igjen. Smertenivået bør styre aktivitetsnivået.

Forebygging

Løpeskader kan forebygges ved god belastningsstyring av treningen og å trene styrketrening for å tåle mer belastning. 

Legg