Hvem jobber med SKADEFRI?

SKADEFRI er en del av Senter for idrettsskadeforskning som ble etablert ved Norges idrettshøgskole i mai 2000, som et tverrfaglig forskningsmiljø med både idrettsfaglig og medisinsk kompetanse og med utgangspunkt i å utvikle et nasjonalt forskningsnettverk. Over 40 forskere er tilknyttet senteret, som ledes av professor Roald Bahr og professor Lars Engebretsen. Senter for idrettsskadeforskning er i dag anerkjent som et av verdens ledende forskningsmiljø innenfor idrettsmedisin og drives i nært samarbeid med Olympiatoppen. Les mer om senteret på www.klokeavskade.no

Det er svært mange bidragsytere i utviklingen av SKADEFRI, og SKADEFRI samarbeider i dag tett med både breddeidrettsmiljøer, toppidrettsutøvere og andre forskningsmiljøer fra hele verden. Høsten 2019 ble fire personer ansatt i et eget SKADEFRI-team. Teamet jobber med formidling av dokumentasjon fra forskning på idrettsskader verden rundt, -og å sette denne kunnskapen ut i praksis, gjennom både digitale verktøy, trenerutdanning, undervisningsopplegg for toppidrettskoler og ved å arrangere klubbkvelder for klubber og idrettslag i hele landet.

SKADEFRI-teamet består av:

Christine Holm Moseid, PhD, Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, idrettslege NIMF og forsker ved Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøyskole. christine.moseid@nih.no

Kaja Funnemark, MSc idrettsfysioterapi og rådgiver ved Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole. Jobber også klinisk som fysioterapeut på NIMI, Ullevål. kaja.funnemark@nih.no

Emilie Bratt Jakhelln, MSc idrettspsykologi og coaching, videreutanning innen design og kommunikasjon i digitale medier og rådgiver ved Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole. emilie.bj@nih.no

Hege Heiestad, Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF, MSc idrettsfysioterapi og seniorrådgiver ved Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole hege.heiestad@nih.no.

...og ledes av:

Grethe Myklebust, Spesialist i Idrettsfysioterapi MNFF, Professor ved Norges idrettshøgskole og forsker ved Senter for idrettsskadeforskning

Roald Bahr, Idrettslege NIMF, Professor i idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole og leder for Senter for idrettsskadeforskning