Ankel og fot

Ankel og fot

Hele 20 % av alle idrettsskader rammer ankelen.

Tren stabilitet

20%av alle skader skjer i ankelen.

Skadet?

Av alle ankelskader er en overtråkk den aller vanligste. Som regel kommer man seg raskt etter skaden, og de fleste er tilbake i full trening etter én til noen få uker.

Les mer om ankel- og fotskader

Hvordan forebygge

Ankelskader fører til redusert ankelkontroll og balanse. Trening med balanseøvelser er derfor helt avgjørende for å minske risikoen for nye skader. Alle som har skadet ankelen bør derfor trene balanseøvelser i minst 10 uker for å oppnå normal funksjon. Studier har vist at slik trening kan halvere risikoen for nye skader – også selv om treningen startes lang tid etter forrige skade.

Se program