Curling

Lyskesmerte

Lyskesmerter er vanlig i idretter med mye spark, spurt og raske retningsforandringer og er vanligst i fotball, men forekommer også hyppig i ishockey og håndball.

Lyskesmerter kan oppstå akutt eller komme gradvis (belastningsskader). Faktisk kan smerte som følge av en belastningsskade debutere akutt. Akutte skader oppstår gjerne plutselig som følge av en konkret hendelse og som regel er det skade på muskel eller sene. Gradvis oppståtte lyskesmerter er vanskeligere å tidfeste til en spesiell hendelse og kan ha mange årsaker. Ofte har lyskesmertene vart en stund og de kan ha bredt seg til et større område i lysken, bekkenet og/eller nedre del av magen. I noen tilfeller er hofteleddet årsak til lyskesmertene. 

Risikofaktorer 

Tidligere lyskeskade, nedsatt styrke i hoftemuskulatur og manglende idrettsspesifikk trening gir økt risiko for å få lyskesmerter. Man har trodd at spill/aktivitet på elitenivå gir høyere risiko for lyskesmerter, men nyere undersøkelser viser at spillere uansett nivå er utsatt. Det er ikke bevist at stor treningsbelastning er en risikofaktor, selv om det er antatt å spille en viktig rolle i utviklingen av belastningsskader.

Symptomer og tegn

Det vanligste symptomet er smerte i lyskeregionen som forverres ved aktivitet. Sprint, raske vendinger og spark er eksempler på aktiviteter som kan være smertefulle. Det er normalt at tilstanden påvirker mengde idrettsspesifikk trening og prestasjonsevnen.

I en tidlig fase oppstår vanligvis smerten sent under eller etter aktivitet. Mange opplever også smerte og stivhet dagen derpå. Disse symptomene blir ofte bedre med oppvarming før trening og kamp. I en senere fase hjelper ikke oppvarming lenger. Mange utøvere presser seg gjennom symptomene til det rett og slett blir for smertefullt å fortsette. Dette er dumt, da det er enklere å behandle tilstanden på et tidlig stadium.

Diagnose

Diagnostisering av lyskesmerter kan være en utfordring. Det er mange mulige årsaker til en gradvis oppstått lyskesmerte. En grundig sykehistorie og klinisk undersøkelse er svært viktig for å stille riktig diagnose. Og riktig diagnose er avgjørende for valg av behandlingstiltak og – resultat.

Behandling

En aktiv rehabilitering med et skreddersydd øvelsesprogram veiledet av fysioterapeut har vist seg å være mer effektivt i behandlingen av vedvarende lyskesmerter, sammenlignet med andre tiltak. I sjeldne tilfeller hvor denne behandlingen ikke har gitt resultater, kan andre behandlingsformer inkludert operasjon være nødvendig.

Hofte og lyske