Sterk i en ung kropp

Det er ingen grunn til at barn og unge ikke skal drive med styrketrening. Tvert imot kan det være en fordel å ha en ung kropp når man trener styrke – så lenge du gjør det riktig.

– Barn og unge er veldig bevegelige. De har egentlig bedre forutsetninger enn voksne for å drive med styrketrening, sier Tron Krosshaug.

Han er professor ved Senter for idrettsskadeforskning, seksjon for idrettsmedisin, ved Norges idrettshøgskole. Men treningen må gjøres riktig, og det er det resten av artikkelen handler om. Vi skal derfor innom noen sentrale punkter for barn og unge som vil trene styrke:

  • Teknikk
  • Riktig kunnskap
  • Viktigheten av et treningsprogram

Men først: en oppklaring rundt to vanlige myter om barn og styrketrening.

Ingen grunn til å holde barn unna

En av mytene er at styrketrening kan hemme veksten, og at man derfor ikke skal begynne med det før kroppen er utvokst.

Professor Tron Krosshaug

– Det er en påstand det ikke ser ut til å være noe hold i. Det er ingen ting i dag som tilsier at det skal være noe problem for barn og unge å drive med styrketrening, sier Tron Krosshaug.

En annen myte han kan avkrefte, er at unge bare bør trene med egen kroppsvekt.

– Det kan jeg ikke se noen logikk i. Kroppsvekttrening kan være veldig tungt det også, sier han.

Da er han mer opptatt av at man trener riktig, altså med riktig teknikk og en fornuftig plan.

Teknikkens viktighet

Teknikk er viktig av to grunner. Den første er å få best mulig effekt, den andre er for å unngå skader. Men hvordan vet man hva som er riktig teknikk hvis man aldri har drevet med styrketrening før? Et godt tips er å søke råd hos voksne med god kompetanse.

– Først og fremst bør man forholde seg til en person som har god greie på styrketrening, sier Krosshaug.

Dernest anbefaler han å søke kunnskap fra gode kilder. Han har selv vært med å utvikle appen Styrk, som er et godt sted å begynne hvis man vil studere teknikk og se hvordan ulike øvelser belaster musklene. Appen inneholder også treningstips og programmer, og er lagt opp slik at man ikke trenger avansert utstyr for å komme i gang.

For øvrig anbefaler Krosshaug å finne frem til god og riktig kunnskap i floraen av treningstips og «eksperter» som finnes der ute.

– Når man er uerfaren, er det ikke alltid lett å vite hva som er god informasjon. Men Helsedirektoratet, for eksempel, har en del fornuftige ressurser som er blitt utarbeidet her på Norges idrettshøgskole. Styrkeløftforbundet har også fine opplegg som er lagt opp rolig og med et langsiktig fokus. Dette viser seg å gi meget gode resultater over tid, sier han.

Treningsprogrammet – din beste venn

Når teknikken er ivaretatt, gjelder det å holde seg til et treningsprogram.

– Å følge et dårlig treningsprogram er faktisk bedre enn å ikke følge noe program, sier Krosshaug.

Dette er det flere grunner til:

- Du har en plan for hvilke øvelser du skal ta

- Du har en plan for antall serier og repetisjoner du skal ta

- Du kan styre belastningen, slik at du på den ene siden ikke stopper opp, og på den andre siden ikke går i fella og trener for tungt over tid.

Hvis du trener for tungt over en lengre periode, vil du nemlig heller ikke bli sterkere – kanskje du til og med vil bli svakere – og dessuten er du langt mer utsatt for skader.

Doble styrken med riktig program

Også når det gjelder treningsprogrammet anbefaler han å søke råd hos kompetente personer.

– Finn en person å forholde deg til som har god peiling på styrketrening, og som kan hjelpe deg å legge opp et program som er fornuftig, sier Krosshaug.

Han mener at man på sikt vil kunne mer enn fordoble styrken hvis man følger et godt treningsprogram.

Et godt program må også ta høyde for at kroppen trenger hvile. Dette er spesielt aktuelt for barn og unge som gjerne driver med flere idrettsaktiviteter, både i og utenfor skolen.

– Du må ta hensyn til eventuelle andre aktiviteter du gjør, slik at du får nok restitusjon, minner Krosshaug om.

Når dette er i orden, er det bare å sette i gang og trene seg sterkere. Lykke til!