Bli med å redde liv!

Visste du at de fleste som gir livreddende førstehjelp gir hjelp til en de kjenner? Se for deg at en av spillerne på ditt lag faller om, og slutter å puste normalt. Er du og spillerne i klubben forberedt på hva dere skal gjøre?

Se video

Vi har i det siste hørt om kjente idrettsutøvere som har fått hjertestans. I 2019 ble 3715 personer forsøkt gjenopplivet etter plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus og kun 424 personer overlevde i mer enn 30 dager (Norsk hjertestansregister, 2019) . Derfor ønsker vi å sammen bidra til økt beredskap i ditt nærområde, samt å øke kunnskapen om livreddende førstehjelp!

Lær om undersøkelse av den bevisstløse her

Lær om hjerte- og lungeredning (HLR) på barn (fra ett år til pubertet - bruk skjønn) her og på voksne (fra ca. 12 år og oppover) her

Hjerte- og lungeredning med bruk av hjertestarter

Viktig å øke antall tilgjengelige hjertestartere

Alle klubber og lag bør ha en hjertestarter. I 2019 hadde kun 15 % av de som opplevde plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus fått påkoblet hjertestarter før ambulansen kom frem.

Et viktig poeng er at klubben må registrere og oppdatere sin hjertestarter i Hjertestarterregisteret på www.113.no, slik at den blir synlig for Medisinsk nødtelefon når noen ringer 113, i appen Hjelp113 (Norsk Luftambulanse) og i kartet på www.113.no. Det er også viktig at klubbene oppbevarer hjertestarteren utendørs og ulåst i varmeskap, slik at hjertestarteren er tilgjengelig for alle 24/7.

Vi må unngå at hjertestarteren står innelåst og utilgjengelig hvis det skulle skje at det er bruk for den!

En hjertestarter er enkel å bruke!

Dersom noen utfører hjerte- og lungeredning (HLR) kan andre hente nærmeste hjertestarter.

Hjertestarteren er enkel å bruke! Skru den på, den har stemmeveiledning som sier hva du skal gjøre og tydelige tegninger du kan følge.

Lær om bruk av hjertestarter her